Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Biologisk mangfoldChevronRight
  4. Variasjon i biologisk mangfoldChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Variasjon i biologisk mangfold

Biologisk mangfold er viktig av mange grunner, men hvordan skal vi avgjøre hvor stort mangfoldet er, og hva er det egentlig som bestemmer hvor stort det er?

Blomstring i tørt område. Foto
Karoo-regionen i Sør-Afrika er en "hotspot" med stor forekomst av arter som bare finnes der. Hvorfor har det blitt slik?

Mangfoldet varierer

Det biologiske mangfoldet varierer med hvor man befinner seg. Det er høyere artsmangfold i regnskog i Kongo enn i kystgranskog i Trøndelag. Er det en spesiell grunn til det? Du skal få se på mønstre i biodiversitet, både forskjeller innenfor et lite område og forskjeller som gjelder globalt.

Mangfold av hva?

Vi må også finne ut hvordan vi skal måle mangfoldet. Er det nok å telle opp antall arter i et område? Hva med gener og naturtyper? Noen ganger er det kanskje nok å finne enkelte arter som sier noe om tilstandene til resten av økosystemet.

Læringsressurser

Variasjon i biologisk mangfold