Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Biologisk mangfoldChevronRight
  4. SystematikkChevronRight
  5. Eukarya – dyreriket (Animalia)ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Eukarya – dyreriket (Animalia)

Dyreriket er det største riket målt i antall arter. Nesten 75 prosent av alle beskrevne arter tilhører dyrene. Av dem er omtrent 75 prosent insekter, og stadig oppdager vi nye arter.

Blå øyenstikker sitter på et blad. Foto
Vannymfe er en liten øyestikker som tilhører den mest artsrike gruppen innen dyreriket – insektene.

Dyrene er heterotrofe – de får energi fra andre organismer

Bjørn spiser laks i ei elv. Foto
Brunbjørnen må i likhet med alle andre dyr skaffe seg den energien den trenger fra andre organismer.

Dyrene er i likhet med plantene flercellete, eukaryote organismer. Den største forskjellen mellom dyr og planter er hvordan de skaffer seg næring. Dyrene mangler kloroplast i cellene, og kan dermed ikke lage energirike forbindelser selv slik plantene gjør ved fotosyntese.

Dyrene tar opp næring ved å bryte ned kjemiske forbindelser fra levende eller døde organismer som de spiser. De kalles derfor organismer. Blant de heterotrofe organismene er det stor variasjon i hvordan de tar opp næringen.

Dyrene har kompleks oppbygging og spesialiserte celler

Dyrene er spesielle i den forstand at de har forskjellige typer av spesialiserte celler og sammensatte kroppsstrukturer. Kompleksiteten hos dyrene øker fra å bestå av spesialiserte celler til å ha vev, organer og organsystemer.

Hvit svamp. Foto
Svampene er de mest "primitive" av de flercellete dyrene. De har ingen organer.

Svampene er de dyrene som er enklest bygget opp. Svampene har ikke utviklet vev og organer, men har spesialiserte celler som utfører ulike oppgaver. Nesledyrene regnes som den første rekken som utviklet vev, mens flatormene mest sannsynlig var de første organismene som utviklet spesielle organer. I det neste nivået finner vi blant annet oss selv. På dette komplekse nivået jobber flere organer sammen i såkalte organsystemer som utfører bestemte oppgaver (for eksempel nervesystemet og fordøyelsessystemet).

Inndelingen innenfor dyreriket

Det råder en del uenighet om klassifiseringen innenfor dyreriket, både på høyere og lavere systematiske nivåer (alt fra antall riker, til den finere inndelingen av de enkelte slekter).

Under følger en kort presentasjon av dyreriket:

Systematiske grupper i dyreriket

Læringsressurser

Systematikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter