Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Biologisk mangfoldChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Biologisk mangfold

I "Biologisk mangfold" ser vi på sammenhengen mellom miljø og artsutvalg. Dette bruker du til å forstå viktigheten av variasjon og bevaring av biologisk mangfold.

Biller festet til hvitt underlag med nåler. Foto

Få oversikt over mangfoldet med taksonomi

For å få oversikt over mangfoldet av arter, må vi vite hva vi legger i begrepet art. Du skal få oversikt over hvordan vi organiserer artene i det vi kaller et taksonomisk system.

Artene er i et samspill med miljøet de lever i. Dette gir opphav til variasjon i gener, arter, nisjer og habitat. Vi skal se på hvorfor det er viktig å bevare det mangfoldet som denne variasjonen gir.

Emner

Biologisk mangfold

  • Det biologiske mangfoldet er mangfoldet av arter, gener og områdene de finnes i. Noen arter og områder er sårbare og trenger vern for å ikke gå tapt.

  • Systematikk

    Systematikk gjør det lettere å sammenlikne organismer, avgjøre hvem som tilhører samme art og gi dem navn etter faste systemer.

  • Biologisk mangfold er viktig av mange grunner, men hva er det egentlig som avgjør hvor stort mangfoldet er i et bestemt økosystem?

  • Selv om en gruppe organismer tilhører samme art, kan de være ganske forskjellige og variere mye både i hvilke genutgaver de har og hvordan de ser ut.