Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Den unge biologenChevronRight
 4. ForskningChevronRight
 5. Måleusikkerhet, feilkilder og variablerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Måleusikkerhet, feilkilder og variabler

Når vi skal måle noe, oppstår det ofte usikkerhet. Hvor nøyaktig er måleinstrumentet og metoden? Finnes det et eksakt riktig svar, eller varierer det over tid? Finnes det feilkilder? Er du objektiv når du observerer, og hvor mange siffer skal du bruke i svaret?

Identifiser variablene

Vi må finne ut hva som kan påvirke resultatet av forsøket når vi skal gjøre naturvitenskapelige undersøkelser. Det vi gjør, er å finne de forholdene som kan endres i løpet av forsøket. Disse kalles variablene. Det er enklest å få tydelige resultater hvis du endrer kun én variabel om gangen.

Systematisk bruk av variabler – begreper

 • Uavhengig variabel (= variert faktor) – den faktoren som vi endrer i forsøket
 • Avhengig variabel (= målt faktor) – den faktoren som vi måler i forsøket
 • Kontrollerte variabler (= kontrollerte faktorer) – de faktorene som må holdes konstante fordi de kan påvirke resultatene.Disse må være like hver gang for at det skal bli en best mulig sammenheng mellom uavhengig og avhengig variabel.

Metode

Når du har identifisert variablene, skal du prøve å finne en metode der du kan kontrollere variablene i forsøket ditt. Da kan du teste ut virkningen av én variabel om gangen, mens de andre holdes konstante.

En serie med frø som spirer i ulike stadier. Foto.

Tenk gjennom:

 • Hvilke variabler kan tenkes å påvirke spiringen til frø?
  Sorter i uavhengige, avhengige og kontrollerte variabler.
 • Lag din hypotese om hva du tror påvirker spiringen.
 • Hvordan kan du finne ut om din hypotese stemmer?

Måleusikkerhet og feilkilder

Det er alltid en fare for å måle feil. Når du måler noe, enten det er masse, pH, lengde, temperatur eller tid, må du være nøyaktig. Hvis du leser av feil, bruker en unøyaktig målemetode, eller det er feil på utstyret, får du en feilkilde som påvirker målingene. Feil bruk av utstyr eller feil med utstyr påvirker alle resultatene, mens tilfeldige unøyaktigheter påvirker enkelte resultater.

Den menneskelige faktor

Blå og gule striper med grønne kvadrater. Tegning.
De grønne kvadratene er identiske, men ser det slik ut?
To like lange linjer som ser ulike ut. Illustrasjon.
Kan det stemme at de to linjene er like lange?

Vi mennesker lar oss lett påvirke av det vi ønsker å registrere, eller det vi føler at andre forventer. Dermed registrerer vi ofte at vi ser, lukter og hører noe annet enn det vi virkelig gjør. Selv om det er vanskelig å unngå denne fellen, kan det hjelpe at vi er klar over faren og prøver å være objektive og ærlige når vi observerer.

Hvordan kan vi minimere usikkerheten?

Læringsressurser

Forskning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?