Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Den unge biologenChevronRight
  4. ForskningChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Forskning

Menneskene har tilegnet seg kunnskap om naturvitenskaplige sammenhenger i flere tusen år. Nysgjerrighet er og har vært en viktig drivkraft i forskningen, men for at søkingen etter ny kunnskap skal bli effektiv og gi pålitelige resultater, trenger vi kunnskap om naturvitenskapelige metoder.

Eksperiment og rapportskriving

I dette emnet skal du lære om naturvitenskapelige arbeidsmetoder og planlegge og gjennomføre eksperiment. Når du skriver rapport, skal du også vise at du kjenner til mulige feilkilder.

Grunnforskning og anvendt forskning

Vi skiller ofte mellom grunnforskning og anvendt forskning. Forskere som arbeider med grunnforskning, arbeider for å øke grunnleggende kunnskap uten mål om spesiell anvendelse, men gir viktig grunnlag for anvendt forskning, som er først og fremst rettet mot praktiske mål. Det kan for eksempel føre til en ny type medisin, bedre batterier eller mer effektiv rensing av vann.

Begrepet «strategisk (eller målrettet) grunnforskning» brukes ofte når forskningen utføres i forventning om at oppnådde kunnskaper vil kunne bidra til å løse bestemte problemer. Slik forskning øker vår generelle kunnskapsmasse, samtidig som den har en potensiell nytteverdi for eksempel innen medisin og klimaforskning.

Læringsressurser

Forskning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?