Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Den unge biologenChevronRight
 4. Feltarbeid i fjelletChevronRight
 5. KarsporeplanterChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Karsporeplanter

Karsporeplanter er en samlegruppe for bregner, sneller og kråkefotplanter. Dette er planter som ikke danner blomst. De formerer seg med sporer, og leder vann og oppløste næringsstoffer gjennom plantene i rørformete celler (kar), noe som er opphav til navnet ”karsporeplanter”.

Sporeplanter har generasjonsveksling

Som andre sporeplanter har bregnene generasjonsveksling der livssyklusen veksler mellom en generasjon som produserer kjønnsceller (gametofytten) og en ukjønnet generasjon som produserer sporer (sporofytten). Selv om de enkelte artene har litt ulik generasjonsveksling, er det regelen at gametofyttplanten er liten og uanselig i forhold til sporofytten (det vi ser på som ”selve bregnen”).

Hensikt

I dette feltarbeidet skal du bli kjent med karsporeplanter som finnes i ekskursjonsområdet.

Forberedelser

Gjør deg litt kjent med karsporeplanter før du drar av gårde. Bruk læreboka, flora, NDLA og andre nettsteder for å lære mer om karsporeplanter. Lag en liste over de vanligste artene du kan forvente å finne i ditt ekskursjonsområde.

Utstyr

 • flora
 • notater om karsporeplanter i ekskursjonsområdet
 • kart
 • kamera eller mobiltelefon
 • feltlupe
 • skriveunderlag
 • blyant

Framgangsmåte

 1. Når du er på lokaliteten, skal du fotografere og bestemme artene du finner, og notere litt om voksested.
 2. Finn ut hvilke arter som dominerer i ekskursjonsområdet.
 3. Forsøk å finne sporehoper for de enkelte artene, merk deg og noter hvordan sporehopene sitter, og ta bilder av dette. Bruk feltlupe og se på sporehusene.
 4. Ta med deg prøver av karsporeplanter som har tydelige sporehus, og se på disse i lupe når du kommer tilbake til skolen. Noter hva du ser og forsøk å fotografere med mobilkameraet ditt gjennom lupa.

Til ekskursjonsrapporten

 • Lag en innledning om karsporeplanter generelt, og forklar generasjonsveksling.
 • Beskriv hvilke arter du fant på ekskursjonen, ta med bilder og gi litt faktainformasjon om hver art.
 • Fortell hvilke arter som dominerte, og hvilke arter som hadde tydelige sporehus.

Læringsressurser

Feltarbeid i fjellet