Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Den unge biologenChevronRight
 4. Feltarbeid i fjelletChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Gradientanalyse på en rabb

På rabbene er vegetasjonen utsatt for sterk kulde om vinteren og tørke om sommeren. I denne oppgaven skal du gjennomføre en gradientanalyse. Kartlegg hva slags planter som vokser på en rabb, og hvordan fordelingen mellom artene er over en viss strekning fra toppen og ned skråningen.

Hensikt

I denne oppgaven skal du kartlegge hva slags planter som vokser på en rabb, og hvordan fordelingen mellom artene er over en viss strekning fra toppen av rabben og ned skråningen.

Hva er en rabb?

Elever gjør undersøkelser i fjellet. Foto
Elever i gang med gradientanalyse på en rabb.

En ”rabb” er en forhøyning eller liten rygg der snøen blåser av om vinteren og vannet renner bort om sommeren. Rabbene er derfor tørre om sommeren og nakne eller med bare et tynt snødekke om vinteren. Rabben er en motsetning til snøleiet, der snøen ligger nesten hele sommeren og fuktigheten ofte er høy.

Plantene som vokser på rabben har relativt lang vekstsesong og er utsatt for sterk kulde om vinteren og tørke om sommeren. Vegetasjonen domineres av ulike lyngarter, slik som rypebær, krekling og grepplyng. Dessuten finner vi ofte dvergbjørk og einer som dominerer litt nedenfor toppen av rabben. Lavarter dominerer gjerne bunnsjiktet på rabben, og ofte preges de av de lyse lavartene, slik som reinlavarter.

Utstyr

 • flora
 • kart over ekskursjonsområdet
 • GPS
 • kompass
 • kamera eller mobiltelefon
 • skriveunderlag
 • blyant
 • tau med knute for hver meter, minst 10 meter langt

Framgangsmåte

 1. Elever gjør undersøkelser i fjellet. Foto
  En klasse utfører gradientanalyse av rabbvegetasjon.
  Når dere kommer til ekskursjonsområdet, må dere velge ut en passende rabb, dersom dette ikke er gjort på forhånd.
 2. Start med å ta oversiktsbilder og lage skisser som viser hvordan rabben ligger i terrenget.
 3. Lag notater om hvordan rabben ser ut.
 4. Merk av rabben på kartet, og finn posisjonene og høyden over havet.
 5. Fest tauet ved toppen av rabben, og strekk det ut nedover skråningen på lesiden av rabben (du kan velge den siden du synes er best avhengig av de lokale forholdene).
 6. Bruk kompass og finn ut hvilken retning tauet er strukket ut i, og beregn hellingsvinkelen på terrenget.
 7. Tauet har knuter for hver meter og må være minst 10 meter langt. Registrer hvilke planter som vokser i en avstand på 50 cm fra hver side av tauet. Noter hvor dominerende veksten er. Her kan du bruke en loggføring som vist i skjemaet, eller du kan lage ditt eget tilsvarende system.
 8. Ta bilder underveis, og vær sikker på at du har artsbestemt plantene riktig.
 9. Hvis du har tid, kan du gjøre tilsvarende undersøkelser på flere rabber eller på flere sider av en rabb.

Til ekskursjonsrapporten

 • Ekskursjonsrapporten bør inneholde en forklaring på hva en rabb er, med din beskrivelse og bilder av rabben du undersøkte.
 • Ta med et kartutsnitt der rabben du undersøkte, er merket av.
 • Videre må du beskrive metoden du brukte for å kartlegge rabbvegetasjonen.
 • Presenter resultatene slik at det kommer tydelig fram hvilke arter som vokste på rabben, og hvordan de ulike artene dominerte i vegetasjonen. Legg vekt på å si noe om hvordan én eller flere av artene er tilpasset de tøffe vekstforholdene på rabben.

Læringsressurser

Feltarbeid i fjellet