Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Den unge biologenChevronRight
 4. Feltarbeid i fjelletChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Lav

Lav er en plante som består av en sopp og en alge som lever i symbiose. Lav er utbredt over hele landet, fra ytterste kyststrøk til høyeste fjell, og finnes også på Svalbard. Dersom luften blir forurenset, slutter lavene å vokse. I denne oppgaven skal du arbeide med lav fra fjellet og lære mer om lav generelt.

Hensikt

I denne oppgaven skal du arbeide med lav fra fjellet og lære mer om lav generelt.

Utstyr

 • bestemmelseslitteratur for lav
 • GPS
 • kamera eller mobiltelefon med kamera
 • skriveunderlag og blyant
 • målbånd eller oppmålt tau med knuter for hver meter

Framgangsmåte

 1. Prøv å lage en oversikt over hvor mange lavarter du kan finne innenfor et avgrenset område, slik som på en stor rullesteinsblokk eller på en bergflate eller slette. Området kan for eksempel være 4 x 4 meter eller større. Merk opp området med tau eller målbånd.
 2. Merk av området på et kart, eller registrer posisjonen og høyden over havet med GPS.
 3. Fotografer lavartene i ruta, prøv å artsbestemme dem, og finn ut hvilken art som dominerer. Hvor stor del av arealet er dekket av lav? Ta notater.
 4. Velg ut noen kolonier med kartlav, mål kolonienes diameter, og prøv å beregne hvor gamle de er. I Norge vokser kartlav 1 mm per år.
 5. Mål opp et bestemt areal på en horisontal flate av berget (for eksempel 0,5 x 0,5 meter), og registrer hvor mange kolonier av lav som vokser her totalt:
  1. Hvor mange av koloniene er kartlav?
  2. Hva finner du ut?
 6. Gjenta denne registreringen på flere ruter i samme område.
 7. Hvis det er mulig, prøv å registrere forandringer i sammensetningen av lav mens du beveger deg fra lavtliggende områder opp i høyfjellet.

Til ekskursjonsrapporten

 • Lag en oppsummering av lavenes biologi, og presenter denne for klassen.
 • Forklar hva ordet "symbiose" betyr i denne sammenhengen, og kom spesielt inn på lavenes symbioseforhold.
 • Presenter også metoden og resultatene fra feltarbeidet i tekst og bilder, og forklar hvordan lav kan brukes som aldersdateringsindikator.

Læringsressurser

Feltarbeid i fjellet