Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Den unge biologenChevronRight
 4. Feltarbeid i fjelletChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Snøleie

Snøleier er områder i fjellet der snøen ligger lenge. Plantene som vokser her får beskyttelse mot kulde, men må klare seg med en kort vekstsesong. I denne feltoppgaven skal du studere vegetasjonen i snøleier og lære mer om noen typiske snøleiearter og forholdene her.

Hensikt

I denne feltoppgaven skal du studere vegetasjonen i snøleier og lære mer om noen typiske snøleiearter og forholdene her.

Hva er et ”snøleie”?

Fjellandskap med snø. Foto
Snøleie i Jotunheimen i juli.

I et snøleie ligger snøen lenge, slik at vekstsesongen for plantene blir kort. Bare planter som klarer å gjennomføre blomstring og sette frø på kort tid, kan vokse der. Vi sier at plantene må klare seg med ”en kort sesong”.

I ekstreme snøleier kan snøen i noen år bli liggende over hele sommeren. I slike snøleier må plantene tåle at det av og til går flere år mellom hver gang de smelter fram og får drive fotosyntese. I en kort vekstsesong klarer ikke plantene å produsere så mye stoff gjennom fotosyntesen at de kan vokse mye. Snøleieplanter er derfor oftest lave.

Polarvier. Foto
Polarvier

Når plantene først dukker fram fra snøleiet, er det allerede sommer og liten fare for frost i fjellet – dette er fordelen med å vokse her. Under snøen har plantene hatt god beskyttelse mot frost som er en utfordring om våren for andre planter i fjellet.

Snøleieplanter trenger ikke være tilpasset til å tåle like mye kulde som plantene på rabbene, og de trenger heller ikke tåle like mye vind, uttørking og slitasje fra iskrystaller.

Liten palnte med små, runde blad. Foto
Musøre

I lavalpine soner er den mest typiske planten på snøleier dvergbusken musøre eller polarvier (som foretrekker kalkrikt jordsmonn). I ekstremsnøleier må musøre gi tapt, og vi finner bare moser. I snøleier der snøen forsvinner relativt tidlig, finner vi ofte gress og urter. Dverggråurt og brearve er to andre eksempler på snøleieplanter.

Frodig bregne. Foto
Fjellburkne
grønn klatt mellom gråstein. Foto
Hestespreng

Snøleiene er også forskjellige når det gjelder hvor mye fuktighet de har i vekstsesongen. Noen snøleier tørker ut etter at de har tint fram, mens andre er konstant overrislet av smeltevann eller bekker. Dette har stor betydning for vegetasjonen. Snøleier som smelter tidlig, tørker normalt ut etter at de smelter fram, og her finner vi ofte planten finnskjegg. Snøleier med mye stein har gjerne bregnevegetasjon, slik som fjellburkne og hestespreng.

I mellomalpine soner blir områdene med musøre- og mosesnøleier større. Høyere opp, i øvre mellomalpine soner og i høyalpine soner, forsvinner musøre helt, og forskjellen mellom snøleier og rabber blir også stort sett borte.

Utstyr

 • flora
 • bakgrunnsstoff om vanlige arter i snøleier
 • kamera eller mobiltelefon
 • GPS eller mobiltelefon
 • termometer
 • målebånd
 • skriveunderlag
 • blyant

Framgangsmåte

 1. Elever gjør undersøkelser i fjellet. Foto
  Begynn med å merke av snøleiet på kartet, og noter posisjonen.
 2. Bruk også GPS eller kart til å finne hvor høyt snøleiet ligger over havet.
 3. Gjør et anslag over hvor stort snøleiet er. Mål det opp hvis mulig.
 4. Er snøleiet tørt eller fuktig?
 5. Hvis det renner vann i snøleiet, er dette svært kaldt? Mål temperaturen. Ta bilder og noter.
 6. Registrer planter som vokser i snøleiet, ta bilder, slå opp i floraen, og noter. Merk deg hvilke arter som er mest tallrike.
 7. Lag en artsliste.
 8. Kan du se om noen av plantene blomstrer eller har frukter?
 9. Stemmer det at plantene i snøleiet er lave?
 10. Sammenlign vegetasjonen i snøleiet med den utenfor. Hva legger du merke til?

Til ekskursjonsrapporten

 • Forklar hva vi mener med et ”snøleie”, og beskriv det snøleiet du undersøkte spesielt.
 • Beskriv og vis bilder av de vanligste artene i snøleiet, og presenter hele artslista. Hvis musøre er en av de dominerende plantene, presenterer du denne arten grundig.
 • Vis et bilde fra selve snøleiet og et fra området like utenfor til sammenligning.
 • Lag en grundig bildetekst til de to bildene som viser forskjeller i vegetasjonen.

Læringsressurser

Feltarbeid i fjellet