Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Den unge biologenChevronRight
 4. Feltarbeid i fjelletChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Lyng

Lyng er nøkkelplanter i fjellet. I den lavalpine sonen vokser flere lyngarter sammen og kan dominere plantedekket mange steder. Lyng trives i gammel næringsfattig jord, og frøene fra lyng kan ligge i jorda i mange år før de spirer. Her er noen vanlige lyngarter:

Hensikt

I denne oppgaven skal du bli kjent med noen lyngarter og undersøke veksten av lyng i ekskursjonsområdet ditt.

Utstyr

 • flora
 • liten spade
 • tau (16 meter eller lengre)
 • 4 trepinner eller teltplugger
 • bakgrunnsstoff om lyngarter
 • kamera/mobil
 • skriveunderlag
 • blyant

Framgangsmåte

 1. En mann registrerer planter som vokser innen for en rute på en kvadratmeter. Foto
  Ruteanalyse
  Når du kommer til fjellet, vil du fort se at her vokser det mye lyng. Velg ut et eller flere områder.
 2. Marker en rute på 4 x 4 meter (eventuelt større) med tau og pinner i hjørnene i hvert område, og registrer hvilke lyngarter du finner innenfor ruta.
 3. Lag en oversikt over hvilke arter som dominerer. Hvis du vil, kan du lage en skala fra 1–5, der ”5” betyr svært dominerende, og ”1” betyr spredt vekst. Er det en eller flere lyngarter som dominerer tydelig?
 4. Sammenlign veksten med avbildninger i floraen.
 5. En student fotograferer røsslyng på ekskursjon i fjellet. Foto
  En student fotograferer røsslyng på ekskursjon i fjellet.
  Fotografer lyngartene, lyngblomster og frukter, og ta et oversiktsbilde av ruta.
 6. Ta notater, og samle inn et par eksemplarer av hver lyngart fra ruta.
 7. Registrer også andre planter som dominerer i ruta.
 8. Grav et hull i jorda inni ruta, og finn ut hvordan jordsmonnet er.
  • Er det fuktig eller tørt?
  • Er jordsmonnet dypt eller grunt?
  • Er jordsmonnet likt i hele ruta?
  • Er det mye stein?
 9. Hvordan er området utsatt for vind?

Til ekskursjonsrapporten

 • Forklar metoden du brukte for å undersøke lyngvegetasjonen.
 • Presenter de ulike artene av lyng du fant, og si hvordan de dominerte ruta. Samsvarte funnene med det du hadde forventet?
 • Vis bilder av de ulike lyngartene, og lag en kort omtale av disse basert på observasjonene dine og på opplysninger du finner i andre kilder (husk kildehenvisninger).
 • Forsøk om du kan knytte veksten av lyng til jordsmonnet og grad av eksponering.
 • Presenter resultatene for klassen.

Læringsressurser

Feltarbeid i fjellet