Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Den unge biologenChevronRight
 4. Feltarbeid i fjelletChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Beskrivelse av fjellområdet

Når du drar på ekskursjon, er det viktig å lage en kort, men nøyaktig beskrivelse av ekskursjonsområdet. Gjennom denne vil du kunne fortelle andre hvordan du opplevde lokaliteten og forholdene der. Du vil også få bruk for notatene når du skal forklare hvordan organismene du fant er tilpasset miljøet de lever i.

På ekskursjon i fjellet. Foto

Hensikt

I denne oppgaven skal du lage en kort beskrivelse av området du skal gjøre feltarbeid i.

Bruk kart

Elever samlet rundt kartoppslag i fjellet. Foto
Det er lurt å orientere seg på kartet før og under ekskursjonen i fjellet.

Før klassen drar på ekskursjon, merker dere av området på et kart og beregner hvor stor lokaliteten er. Et godt hjelpemiddel er digitale kart. Et annet nyttig hjelpemiddel er en GPS. Med denne kan du finne nøyaktig posisjon, høyde over havet og himmelretninger, og på det digitale kartet kan du lagre posisjonspunkter og senere plotte løypa du har gått.

Utstyr

 • kart over området, så detaljert som mulig
 • utskrift av digitale kart
 • kamera/mobiltelefon
 • GPS (eventuelt på mobilen)
 • skriveunderlag

Framgangsmåte

Når du kommer fram til ekskursjonsområdet, kan du skrive noen stikkord om hvordan du opplever lokaliteten.

 • Hvordan ser det ut rundt deg?
 • Hvordan er topografien?
 • Hvordan er vegetasjonen? Ser du noen trær? Synes du at en eller flere typer vegetasjon dominerer sterkt?
 • Hvordan er været?
 • Hvordan er temperaturen?
 • Hvor kommer vinden fra? Er det noen steder det finnes ly for vinden?
 • Kan du se is og snø?
 • Kan du finne ut nøyaktig hvor du befinner deg? Kan du finne himmelretningene (N–S–Ø–V)?
 • Hvor høyt er du over havet? Hva er posisjonen din?
 • Ser du noen fjellvann? Hvordan ser disse ut?
 • Kan du se spor etter menneskelig aktivitet?

Ta med alt du synes er viktig, men skriv kort. Senere kan du renskrive notatene til ekskursjonsrapporten. Ta noen oversiktsbilder, og lag noen skisser. Disse vil passe godt i ekskursjonsrapporten.

Til ekskursjonsrapporten

 • Ta med alt du fant ut om området, og alle parametre du registrerte i rapporten din. Pass på å få med et kartutsnitt og oversiktsbilder.
 • Merk av på kartet hvor klassen gjorde de ulike feltoppgavene. Hvis du har brukt GPS og lagret posisjonspunkter i denne, kan du plotte løypa og feltstasjoner på et digitalt kart.
 • Beskriv hvordan du ut fra kartet kan tolke terrenget i ekskursjonsområdet.
 • Presenter innholdet i rapporten for klassen.

Læringsressurser

Feltarbeid i fjellet