Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Den unge biologenChevronRight
 4. Feltarbeid i fjæraChevronRight
 5. Hva lever der hav møter land?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Hva lever der hav møter land?

Området der hav og land møtes, kan være et kraftig bølgeeksponert levested. Organismer som holder til her, er ofte tilpasset tøffe miljøforhold. I denne oppgaven skal du studere nettopp dette.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Elever gjør undersøkelser i fjæra. Foto

Hensikt

I denne oppgaven skal du kartlegge tidevannssonen i ekskursjonsområdet.

Tidevannssonen – der hav og land møtes

Nærbilde av tangblomst. Foto
Tangblomst er ingen plante, men hydroider i slekten [i]Clava[/i]. Små kolonier kan ofte finnes på grisetang i fjæresonen. Arten [i]C. multicornis[/i] er vanlig og utbredt langs hele norskekysten.

Tidevannssonen har ofte en rik og særegen flora og fauna. Det vil imidlertid være stor forskjell på hvordan dette området ser ut, og hva som lever her. Det er avhengig av hvor vi befinner oss i landet, ikke minst fordi ulike deler av kysten vår har ulike tidevannsforskjeller.

Det er lettest å gjøre denne oppgaven i områder med små eller middels store tidevannsforskjeller. Det er en fordel om du på forhånd vet hvor stor forskjell det er mellom høyvann og lavvann i ditt område.

Dyr og planter som lever på grensen mellom hav og land, må være tilpasset for å tåle skiftende temperaturforhold, svingninger i saltholdighet, uttørking, oversvømmelse og kraftige bølgeslag.

Storm skaper bølger som kan flytte store steiner, men albuesnegl, rur og tang og tare klarer likevel å klore seg fast. Ved lavvann blir albuesneglene og rurene tørrlagt, mens de oversvømmes ved høyvann. Hvordan klarer de å overleve i slike skiftende forhold?

Forberedelser

Sneglehus på stein. Foto
Vanlig strandsnegl ([i]Littorina littorea[/i]) er en typisk art i midtre del av fjæra.

Begynn med å velge deg ut et område som er såpass avgrenset at du kan få oversikt over området i løpet av ekskursjonsdagen. Hvis området som velges er for stort, blir det fort uoversiktlig. Ta bilder av området, lag skisser, og gjør notater. Merk av området av på et kart.

På forhånd må du studere litteraturen og internettsider for å finne fram til vanlige tidevannsorganismer i ditt område. Jo mer forarbeid du gjør, desto artigere blir feltoppgaven. Felthåndboka Dyreliv i havet er en utmerket ressurs til forarbeid og til bruk på selve ekskursjonen. Finn fram til ulike tilpasninger vi ser hos forskjellige organismer som lever der hav og land møtes.

Utstyr

 • Jente med håv i fjæra. Foto
  Håv er et godt hjelpemiddel når man skal samle inn dyr blant tang og tare øverst i fjæresonen.

  plastbakker og plastglass til innsamling av dyr

 • bestemmelseslitteratur for alger og dyr i fjæra
 • pinsetter
 • håver
 • skriveunderlag
 • støvler/vadestøvler
 • kamera/mobil

Registreringer

 1. Registrer hvilke planter og alger som vokser i området. Lag artsliste.
 2. Rur på svaberg i fjæra. Foto
  Rur er et lite krepsdyr som lever i hus av kalk, og som trives godt øverst i fjæresonen.

  Registrer hvilke virvelløse dyr som finnes her. Lag artsliste. Observér

  • hvordan de vokser
  • om de kan bevege seg
  • om de lever under steiner eller i fullt sollys
  • hvilke arter som er mest tallrike
 3. Prøv å finne ut hvordan noen av dyrene er tilpasset et liv i tidevannssonen:

  • Har de skall?
  • Kan de lukke vann inn i kroppen?
  • Hvordan kan de beskytte seg?
 4. Ta bilder.

Til ekskursjonsrapporten

 • Lag en presentasjon av denne sonen som du skal holde for resten av klassen. Ta med bilder og kart.
 • Legg vekt på å fortelle hvordan tidevannssonen så ut i ekskursjonsområdet ditt, hva vi generelt sett mener med ”tidevannssone”, og hvilke arter dere fant her.
 • Plasser artene i systematiske grupper, og legg stor vekt på å fortelle hvordan noen av artene er tilpasset et liv på grensen mellom land og hav.
Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Alf Jacob Nilsen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Feltarbeid i fjæra