Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Den unge biologenChevronRight
 4. Feltarbeid i fjæraChevronRight
 5. FugleobservasjonerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Fugleobservasjoner

Langs kysten vår finnes det et yrende fugleliv. Noen fugler, slik som måker, holder til langs kysten hele året, mens andre er trekkfugler. Under vårtrekket (mars–mai) og høsttrekket (september–oktober) kan artsrikdommen være spesielt høy, og noen steder egner seg godt som observasjonsposter for fugl.

Havsuler i fuglefjell. Foto
Havsuler i Gjesværtrappan.

Hensikt

I denne oppgaven skal du observere og registrere fuglelivet på ekskursjonsområdet.

Forberedelser

Et telt som ser ut som en stein.
Et kamuflasjetelt for observasjon av fugl er satt opp i Taravika på Karmøy.

Det beste er om dere kan lage en observasjonspost på forhånd et stykke unna der resten av klassen holder til, slik at fuglene ikke blir skremt. Hvis skolen disponerer kamuflasjetelt, er det lurt å sette dette opp noen dager på forhånd. Husk tillatelse fra grunneier, og vær oppmerksom på at det kan være lokale regler for hvor slikt utstyr er tillatt satt opp. I vernesoner er det ofte forbudt å sette opp telt.

Hvilke fuglearter finnes?

En tjeld går på tangvaser. Foto
Tjelden ([i]Haematopus ostralegus[/i]) er utbredt langs hele norskekysten.

På forhånd må du sette deg inn i hvilke fuglearter som er vanlige langs kysten der du bor. Det kan lønne seg å se om et lokallag av Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er aktivt i ditt område. I så fall vil du her kunne få mye nyttig informasjon. Lag en lokal artsliste der du kan krysse av arter du observerer.

Norsk Ornitologisk Forening

Utstyr

 • kikkert
 • lite feltteleskop på stativ hvis mulig
 • artsliste til avkrysning
 • skriveunderlag
 • fuglebok
 • kamuflasjeutstyr (kamuflasjeduk, kamuflasjetelt, finlandshetter og/eller kamuflasjeklær)

Observasjonstips

 1. Ærfugl på vannet. Foto
  Ærfuglen ([i]Somateria molissima[/i]) er utbredt langs hele norskekysten. Her ser vi en hannfugl.

  For å observere fugl må man ha tålmodighet, være godt kamuflert og være stille.

 2. Velg et sted der du kan rigge deg til med kamuflasjeutstyr eller gjemme deg i terrenget og samtidig ha godt utsyn over ekskursjonsområdet.
 3. Bruk øynene godt, og ta også i bruk teleskop og kikkert.
 4. Ligg stille, og registrer fuglelivet gjennom hele dagen.
 5. Kryss av på artslista. Noter hvilke arter som er mest tallrike.
 6. Hvis du ser fugler du ikke kjenner, prøv å slå opp i fugleboka.

Til ekskursjonsrapporten

 • Presenter artslista og eventuelt antallsstatistikk for klassen.
 • Forklar hvordan du var kamuflert.
 • Ta også med informasjon om et eventuelt lokallag av NOF.

Læringsressurser

Feltarbeid i fjæra