Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Den unge biologenChevronRight
 4. Feltarbeid i fjæraChevronRight
 5. Beskrivelse av fjærelokalitetenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Beskrivelse av fjærelokaliteten

Når du drar på ekskursjon, er det viktig å lage en kort og nøyaktig beskrivelse av ekskursjonsområdet. Beskrivelsen forteller andre hvordan du opplevde lokaliteten og forholdene der. Du vil også få bruk for notatene når du skal forklare hvordan organismene du fant, er tilpasset miljøet de lever i.

Fjære. Foto
Eksponert fjære mot sør-vest ved Hidra i Vest-Agder.

Hensikt

Lag en beskrivelse av miljøforholdene og organismer i eksursjonsområdet.

Forberedelser

Merk av området på et kart, og finn ut hvor stort det er. Bruk gjerne digitale kart ( Kart i skolen). Dette kan ofte gjøres før klassen drar på ekskursjon.

Utstyr

 • kart over ekskursjonsområdet
 • kamera
 • skriveunderlag
 • skrivesaker

Registreringer

Elever gjør undersøkelser i fjæra . Foto

Når du er framme på lokaliteten, er det lurt å først skrive noen stikkord om hvordan du opplever området:

 1. Hvordan er værforholdene?
 2. Er det mye bølger?
 3. Hvor kommer vinden fra?
 4. Fra hvilken retning er området mest eksponert for bølger og vind?
 5. Hvordan ser det ut der land og hav møtes?
 6. Er alle deler av lokaliteten like kraftig eksponert for bølger?
 7. Kjenner du noen spesielle lukter?
 8. Ser du noen levende organismer ved første øyekast?
 9. Har vannet en særegen farge?

Få med alt du synes er viktig. Senere kan du renskrive notatene til ekskursjonsrapporten. Ta bilder av området. Du kan også lage noen skisser hvis du vil. Illustrasjonene blir fine å bruke i ekskursjonsrapporten senere.

Belte av rur i fjæra. Foto
Belte av rur i fjæresonen.

Særpreg for området

Prøv deretter å beskrive hva som særpreger ekskursjonsområdet:

 1. Er deler av området mer skjermet enn andre, og kan dette ha betydning for hva som lever her?
 2. Se særlig etter iøynefallende organismer, slike som du umiddelbart legger merke til. Det kan være belter av skjell og rur langs vannkanten eller flokker med fugl i området.
 3. Ta også med hvordan området brukes i dag: Er det en vernesone eller et mye brukt friluftsområde?

Til ekskursjonsrapporten

 • Lag en så grundig beskrivelse av ekskursjonsområdet som mulig, der du knytter sammen kart, bilder og notatene dine.
 • En annen mulighet er å lage et interaktivt kart der man kan klikke på kartpunkter i ekskursjonsområdet og dermed bli ført videre til nærbilder og beskrivelser av ulike habitater.

Læringsressurser

Feltarbeid i fjæra