Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Den unge biologenChevronRight
 4. Feltarbeid i fjæraChevronRight
 5. Tang- og tarestrenderChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Tang- og tarestrender

Noen steder langs kysten vår skylles store mengder tang og tare på land ved uvær. Tangen samler seg i store hauger hvor den blir liggende og råtne. Her myldrer det av liv!

Fjære med tang og tare. Foto

Hensikt

I denne oppgaven skal du undersøke livet i og ved råtnende tang.

Råtnende tang er en viktig næringsressurs

Fugl i fjæra. Foto
Steinvender ([i]Arenaria interpres[/i]) er en vadefugl som liker å beite i taren.

Tang og tare er næringsrikt, og den råtnende tangen utvikler seg snart til et spiskammer av næring for mange andre organismer. Nede i tangen myldrer det av små krepsdyr, insektlarver og ikke minst av bakterier som bryter ned algene. Bakteriene er usynlige for øyet, men lukten fra nedbrytningen er lett å merke.

Mange fuglearter finner næring blant den råtnende tangen. Særlig tidlig på våren (mars/april) og ved høsttrekket (september) kan fuglelivet på råtnende tare være svært rikt. Da kan man observere fuglearter som vanligvis ikke holder til i området, men som nå fråtser i næring langs trekkruten.

Forberedelser

Et viktig forarbeid er å sette seg inn i de vanligste fugleartene som finnes i ditt område, og som passerer som trekkfugler på våren og høsten. Kontakt Norsk Ornitologisk Forening og lokallag i ditt område. Miljøvernmyndighetene i fylket og kommunen kan kanskje også hjelpe.

Lag en artsliste, og les om artene i fuglebøker og på Internett.

Utstyr

 • Strand med tare. Foto
  Tarestrand på Jæren.
  digitalt termometer
 • målebånd
 • hansker
 • støvler eller vadestøvler
 • sikkerhetsline
 • plastglass med lokk
 • pinsetter
 • fuglebok
 • kamera/mobil
 • kamuflasje

Framgangsmåte

 1. Begynn med å beskrive hvordan området ser ut, og gjør en beregning av hvor mye tang som er skylt på land. Dette kan du gjøre ved å anslå lengde, bredde og høyde på tanghaugen og så regne ut volumet.
 2. Beskriv også hvordan området lukter og hvordan konsistensen av tangen er.
 3. Bruk et elektronisk termometer, og grav temperaturføleren så langt ned i tangen du kan. Les av temperaturen etter en halv time. Sammenlign med temperturen like under tangoverflaten og med lufttemperaturen. Noter.
 4. Let i tangen etter smådyr. Samle inn det du finner, legg dyrene på små glass, og undersøk dem senere. Noter og ta bilder.
 5. Ta prøver av tangen med tilbake til skolen og se på disse i lupe (og eventuelt i mikroskop). Noter, og vis tangprøvene for klassen i videolupe.

PASS PÅ!

Store hauger med råtten tare kan være en felle! Du kan lett sige under til livet eller lenger. Bruk sikkerhetsline!

Fugleobservasjoner

 1. Observer og registrer fuglelivet ved tangen. Kamufler deg godt enten ved å bruke kamuflasjetelt, kamuflasjeduk eller ved å gjemme deg i terrenget. Bruk klær med naturfarger slik at du blir naturlig kamuflert. Bruk finlandshette hvis du har. Synet av et ansikt kan lett skremme fuglene.
 2. Vær tålmodig, og observer fugler ved og på tangen hele skoledagen. Hvis du starter grytidlig om morgenen, vil du nok få det beste resultatet.
 3. Bruk artsliste og tell antall individer av arter du kjenner. Benytt også kikkert, men pass hele tiden på at du er stille og i ro.

Til ekskursjonsrapporten

 • Inkluder en beskrivelse av området generelt og av tangen spesielt. Ta med bilder.
 • Vær nøye med å beskrive hvordan tangen ser ut og lukter. Kom inn på næringskjeder og på nedbrytere.
 • Husk å ta med resultater av temperaturmålinger. Hvorfor blir det varmt nede i tangen?
 • Presenter dyr dere fant i tangen.
 • Forsøk å sette opp et enkelt næringsnett.
 • Presenter fuglearter dere observerte og klarte å artsbestemme.
 • Lag en arts- og antallsliste. Sjekk om Norsk Ornitologisk Forening har observasjoner fra området dere besøkte.

Læringsressurser

Feltarbeid i fjæra