Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Den unge biologenChevronRight
 4. Feltarbeid – for- og etterarbeidChevronRight
 5. Film om systematikk og klassifikasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Film om systematikk og klassifikasjon

Definisjon på systematikk


Taksonomiske nivå

RIKE – REKKE/DIVISJON – KLASSE – ORDEN – FAMILIE – SLEKT – ART

Klassifisering av tyttebær

Klassifisering av mennesket

 • Art: Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)
 • Slekt: Bærlyngslekta (Vaccinium)
 • Familie: Lyngfamilien (Ericaceae)
 • Orden: Ericales
 • Klasse: Ekte tofrøbladete (Eudicots)
 • Divisjon: Dekkfrøete blomsterplanter (Angiospermae)
 • Rike: Planteriket (Plantae)
 • Art: Mennesket (Homo sapiens)
 • Slekt: Menneskeslekten (Homo)
 • Familie: Menneskeaper (Hominider)
 • Orden: Primater
 • Klasse: Pattedyr (Mammalia)
 • Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
 • Rekke: Ryggstrengdyr (Chordata)
 • Rike: Dyreriket (Animalia)
Systematikk i vid forstand er det vitenskapelige studiet av biologisk diversitet og det evolusjonære slektskapet mellom organismer. Dette inkluderer navnsetting, identifikasjon, beskrivelse og klassifisering av organismene i et hierarkisk klassifikasjonssystem. Sistnevnte tilsvarer en snever definisjon av systematikk og er det samme som taksonomi.

Læringsressurser

Feltarbeid – for- og etterarbeid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Datalogging i feltarbeid

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Bruk av digitale kart i feltarbeid

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Innføring i bruk av "Kart i skolen" på ekskursjoner

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Digitale verktøy i naturfag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Tree of life – slektskap mellom organismer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Kreativ bruk av mobiltelefon i undervisningen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Generasjonsveksling hos sisselrot

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Forsøk: Fotosyntese og celleånding – datalogging

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Infusoriekultur

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Artskunnskap og systematikk

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff