Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Den unge biologenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Den unge biologen

Den unge biologen handler om å bygge opp naturvitenskapelig forståelse gjennom nysgjerrighet, undring og systematiske arbeidsmetoder både i teori og praksis. Dette er kunnskaper og erfaringer som er nyttige i alle hovedområdene i biologifaget.

Elever som jobber ute i felt. Foto

Den unge biologen – jobber systematisk som en forsker

Her skal du lære å bruke faglig kunnskap til å tolke informasjon fra ulike kilder og kartlegge, systematisere, dokumentere og rapportere fra ulike aktiviteter.

I et større feltarbeid skal du samle inn og utforske ulike organismer. Da får du bruk for å lære litt om slektskap mellom arter, men dette emnet (systematikk) behandles grundigere i hovedområdet "Biologisk mangfold".

Emner

Den unge biologen

 • Forskning

  I dette emnet skal du lære om naturvitenskapelige arbeidsmetoder, planlegge og gjennomføre eksperiment, skrive rapport og vise til mulige feilkilder.

 • Kildekritikk

  Her får du trene deg i å vurdere flere kilder og vurdere hvordan påstandene er underbygd. Hvor troverdige, objektive og nøyaktige er de?

 • For å få best mulig utbytte av feltarbeidet, må du være godt forberedt. Her finner du også nyttige tips både til for- og etterarbeid.

 • Gjennom feltarbeidet skal du lære om ulike arter og om hvordan de er tilpasset miljøet. Her er forslag til undersøkelser du kan gjøre i fjæra.

 • Gjennom feltarbeidet skal du blant annet lære om arter og tilpasninger til miljøet. Her finner du forslag til undersøkelser du kan gjøre i fjellet.

 • Her finner du en samling av filmer fra feltarbeid. De handler både om arbeidsmetoder i felt, artskunnskap, tilpasninger og abiotiske faktorer.