Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Kost til ulike grupperChevronRight
  4. Samisk mat og kulturChevronRight
  5. Samiske grupperChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Samiske grupper

Det samiske folket er et stolt folkeslag som i flere århundrer har levd nært knyttet til naturen. De har sitt eget språk, sin egen religion og sin egen kultur. De har levd i de nordlige delene av de fire landene Norge, Sverige, Finland og Russland i århundrer, uavhengige av landegrenser og nasjonalitet.

En  flyttsame sitter ved bålet. Foto
Her er flyttsamer fra Alta i full gang med å fortelle historier.

Levemåter

Samene klarte å utnytte og høste av naturens rikdom på en unik måte, og de levde av det naturen gav. Samene hadde ulike levemåter alt etter hvor i landet de bodde. Fra Finnmark i nord til Susendal i sør finner vi samiske bosetninger. Samene hadde ulike levemåter alt etter hvor i landet de bodde.

Sørsamene

Sørsamene er en fellesbenevnelse på den samiske befolkningen som bor fra polarsirkelen i nord til Hedmark i sør. De samiske familiene som holdt til over dette store området, drev i all hovedsak med reindrift.

Sørsamiske kofter. Foto
Samene har ulike kofter alt etter hvor de kommer fra. Her er det to sørsamer som har tatt på seg kofta fra sitt distrikt.

Marksamene

Marksamene etablerte seg lengst nord i Nordland og sør i Troms. De drev med tamreindrift og hadde sommerbeite langs kysten av Norge, og de forflyttet seg med reinen til innlandet i Sverige om vinteren. Etter hvert etablerte de seg fast, blant annet i Skånland i Troms. Der drev de jordbruk, fedrift og noe reindrift.

Sjøsamene

Sjøsamene hadde havet som sitt virke. De fleste sjøsamene hadde en fast boplass der de også drev med husdyrhold. Sjøsamene bodde langs kysten av Finnmark og så langt sør som til Nordland.

Flyttsamene

Flyttsamene har tilhørighet på Finnmarksvidda. Sommerbeitet er i Birtavarre fra mai til oktober, og vinterbeitet på vidda fra november til mai. Hovednæringa til flyttsamene er reindrift.

Lulesamene

Lulesamene kom til Norge på grunn av hungersnød i Sverige, og bosatte seg fra Salten og nordover til Ballangen i Nordland. De som bodde ved havet drev jordbruk og fiske, mens de som bodde i innlandet drev reindrift, pelsdyrdrift, jakt og innlandsfiske.

Tre personer i Lulesamiske kofter.foto.
Lulesamer kledd i lulesamiske kofter.

Læringsressurser

Samisk mat og kultur

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter