Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Økonomi og salgChevronRight
  4. Lover og reglerChevronRight
  5. Ergonomi i arbeidetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Ergonomi i arbeidet

Ergonomi er mer enn variert og god kroppsbruk. Denne oppgaven skal ta for seg ergonomiske utfordringer i arbeidet, og hva en kan gjøre for å ta vare på helsa.

Kvinnelig kokk bærer en stabel med gryter. Foto.

I arbeidssammenheng er følgende forhold viktig: Hva slags arbeidsutstyr som brukes, arbeidsplassutforming, hvordan arbeidet utføres, tilgjengelighet av hjelpemidler, organisering av arbeidsoppgaver, syns-, støy- og klimaforhold samt arbeidsmiljøet.

For å ta vare på helsa bør man ha kunnskap om hvordan en kan unngå belastningslidelser ved å bruke gode ergonomiske prinsipper.

Oppgave

Klassen deles inn i grupper på fire. Hver gruppe skal lage en digital fremstilling av ergonomiske utfordringer i arbeidet, enten på kjøkkenet eller i serveringssalen.

  • Gruppen kan velge å lage en film, eller en presentasjon med bilder.
  • Fremstillingen skal vise praktiske eksempler på hva som som er god ergonomi, og hva som ikke er god ergonomi.
  • Alle gruppene skal fremføre arbeidet sitt for de andre.

Læringsressurser

Lover og regler