Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
 3. Økonomi og salgChevronRight
 4. Lover og reglerChevronRight
 5. Det fysiske arbeidsmiljøetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Det fysiske arbeidsmiljøet

Lyd, lys, luft og utstyr er eksempler på fysiske faktorer i arbeidsmiljøet. Et godt fysisk arbeidsmiljø er viktig for de ansattes helse. Arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at arbeidstakerne unngår uheldige fysiske belastninger, og nødvendige hjelpemidler skal stilles til disposisjon.

Kokker lager mat på et kjøkken. Foto.

Belysning

Kokker legger opp mat på mange tallerkener til et selskap. Foto.
Når man skal legge opp mat på tallerkenen kreves det godt lys!

Riktig belysning på en arbeidsplass gjør det lettere å utføre arbeidet på en trygg og effektiv måte. Riktig belysning har betydning for helse og trivsel. For svakt lys kan gjøre arbeidet vanskelig og krevende, for sterkt lys kan virke blendende.

Om belysningen er feil kan du bli plaget av hodepine, tretthet og at du kjenner deg sliten i øynene. I tillegg til en god almennbelysning kan det være nødvendig med plass- eller punktbelysning. På et kjøkken trenger vi ofte ekstra lys der vi arbeider med maten eller legger opp på tallerkenen.

I serveringslokalet trenger vi ofte ekstra lys når vi skal blande drinker, eller når vi skal slå inn på et kassaapparat.

Klima

Restaurantkokk med brennende stekepanne. Foto.
På et kjøkken blir det mye stekeos og damp fra gryter, noe som kan føre til dårlig luftkvalitet for de ansatte.

For varme eller for kalde arbeidslokaler er et vanlig problem innenfor kokk- og servitørfag. Inne på kjøkkenet kan temperaturen stige med ekstra varme fra mange ovner og stekepanner. Et serveringslokale kan også bli veldig varmt om det oppholder seg mange mennesker der samtidig. Vi må ha tilstrekkelig ventilasjon og ha mulighet til å kunne regulere temperaturen avhengig av årstid og sesong. Er det mye sollys som varmer opp arbeidsplassen, må vi kunne skjerme oss med markiser.

I tillegg må kokken og servitøren gjerne inn på kalde kjøler og frys for en kortere eller lengre periode. Da må vi ha tilgang til varme overtrekksklær.

Inne på kjøkkenet kan det være problemer med luftkvaliteten. Damp fra oppvask og gryter, og stekeos fra ovn og grill kan føre til et dårlig klima. Gode avtrekkshetter over stekeovner og kokeapparater er derfor nødvendig.

Støy

Mange arbeidsplasser kan ha problemer med støy. I kokk- og servitørfag er støy ofte lyder som kommer fra maskiner og arbeidsutstyr, eller fra ventilasjonen. Gjester i restauranten kan også bidra til at arbeidsdagen blir preget av mye støy, de snakker og ler, stolbein skraper og bestikket klirrer.

Virksomheten bør legge vekt på å bruke maskiner og utstyr som gir minst mulig støy. Spesielt bråkete maskiner bør byttes ut eller isoleres, og gummierte foringer under kan dempe bråket. Godt vedlikehold av maskiner og utstyr er et forebyggende tiltak mot støy.

Utforming av arbeidsplassen

Tralle som brukes på et kjøkken. Foto.
En tralle er nyttig på et kjøkken, og kan avlaste arbeidstakeren slik at han ikke behøver å bære alt selv.

Arbeidsplassens utforming har mye å si for helsen til de ansatte. En arbeidstaker bruker mye tid på jobb, og kan få problemer med helsen om ikke arbeidsplassen er utformet på en hensiktsmessig måte. Alle arbeidsbenker og bord bør være regulerbare slik at de kan passe til alle arbeidstakerne, uavhengig om du er 160 cm eller 180 cm høy.

Lokalene bør være utformet på en praktisk og romslig måte. Vi må ha mulighet til å kunne bevege oss uanstrengt og fritt. Det finnes eksempler der kokkene har jobbet på så trange kjøkken at de ikke har hatt mulighet til å gå forbi hverandre.

Arbeidsplassen må være utformet slik at det blir færrest mulig tunge løft. Gulvet bør ikke være for hardt, det vil være belastende for beina. Det må være lett å holde rent, og samtidig være sklisikkert.

Gruppeoppgave

Kartlegg arbeidsmiljøet på skolen

Hvordan er forholdene på kjøkkenet eller i serveringssalen når det gjelder:

 • støy?
 • klima?
 • belysning?
 • utformingen av arbeidsplassen?

Er det noe dere eller skolen kan gjøre for å bedre forholdene?

Huskelappen

 • Arbeidsmiljøet er de omgivelsene du jobber i.
 • Arbeidsmiljøloven skal sikre at arbeidstakerne har et tilfredsstillende arbeidsmiljø.

Læringsressurser

Lover og regler