Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Økonomi og salgChevronRight
  4. Lover og reglerChevronRight
  5. SkjenkingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Skjenking

Alkohol kan gi mange hyggelige stunder og kan gjøre god mat enda bedre. Men alkoholbruk medfører også både sosiale og helsemessige skader for samfunnet som helhet og for enkeltpersoner.

Bartender lager shots. Foto.

Forskning viser at restriksjoner på salg og skjenking er et effektivt virkemiddel for å begrense skadene som alkoholbruk kan medføre. Vi har et stort ansvar for gjestene våre, og må derfor passe på at vi følger gjeldende lover og regler.

I Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften), finner vi utfyllende regler som gjelder når vi skal skjenke drikke med alkohol til gjester.


Aldersgrense

Den som selger, leverer ut eller skjenker alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, må ha fylt 20 år. Den som selger, leverer ut eller skjenker annen alkoholholdig drikk, må ha fylt 18 år.

Elever i kokk-, servitør- eller resepsjonistfag kan likevel selge, utlevere eller servere alkoholholdig drikk selv om de ikke har nådd aldersgrensen, når det er nødvendig i henhold til opplæringen. Vilkåret er at det foreligger en reell opplæringssituasjon.

Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer må ikke skje til noen som er under 20 år. Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent må ikke skje til noen som er under 18 år. Er man i tvil om gjesten er gammel nok, er man pliktig til å spørre om legitimasjon. Se video fra Helsedirektoratet.

Åpenbart påvirket

Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler skal ikke ha adgang til skjenkestedet. Dersom en åpenbart påvirket gjest allikevel har fått tilgang, har vi plikt til å sørge for at gjesten forlater stedet.

Det er ikke lov til å skjenke personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Det er heller ikke lov til å skjenke en person så mye at vi må anta at han blir åpenbart påvirket. Sitter flere gjester sammen, og en av dem er åpenbart påvirket av rusmidler, skal det ikke skjenkes alkohol til noen av dem før personen som er åpenbart påvirket er vist bort fra stedet.

Kjennetegn på at en person har fått for mye er at personen blir slepphendt og mindre oppmerksom. Han kan ha problemer med å gå rett, og sjangler. Øynene blir svømmende, og han kan ha vanskelig for å fokusere blikket. Mange blir høyrøstede, og snakker utydelig eller snøvlende. Åpenbart påvirkede personer kan virke forstyrrende på andre gjester.

Det er ikke alltid like lett å vite når en gjest har fått for mye. Helsedirektoratet har derfor utviklet en skala som skal gjøre det enklere for den som skjenker.

Helsedirektoratets skala om grader av alkoholpåvirkning

Video fra Helsedirektoratet om krav til lovlig skjenkingServeringsenhet

Det er bare lov til å skjenke brennevin i mengder på 2 og 4 cl. Det vil si at vi ikke kan skjenke en dobbel drink til en gjest som ber om det. Unntaket er internasjonale cocktails som inneholder flere typer brennevin. Disse kan overstige 4 cl for en drink. Eksempelvis er det lov til å servere en Long Island Ice Tea med 6 cl alkohol, fordi denne drinken er godkjent som en internasjonal cocktail i bransjen.

Hjelpeplikten

Når en gjest har fått for mye, og må bortvises fra skjenkestedet, har vi ifølge loven en hjelpeplikt. Det vil si at en person som er så beruset at han ikke kan ta vare på seg selv, må få nødvendig hjelp. Det finnes mange eksempler på mennesker som har omkommet under påvirkning, fordi de har sovnet i snøen eller har falt i vannet. Denne hjelpen kan bestå i å få personen trygt hjem ved å bestille en taxi eller tilkalle politi.

Internkontrollsystem

Alle som har fått skjenkebevilling og driver et serveringssted, er pliktig til å ha et internkontrollsystem for alkohol. Dette systemet skal være et nyttig hjelpemiddel for alle ansatte og bidra til en forsvarlig skjenking. Her skal man kunne finne alle krav som gjelder for virksomheten i forhold til bevillingen og alkoholloven.

Systemet må sørge for at alle de ansatte har fått opplæring og har nok kunnskaper til å kunne overholde gjeldende krav og lover. Det skal være beskrevet rutiner for å kunne forebygge, avdekke og rette opp eventuelle feil.

Huskelappen

  • Med skjenking menes salg av alkoholholdig drikk for drikking på salgsstedet.

Læringsressurser

Lover og regler