Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Økonomi og salgChevronRight
  4. Lover og reglerChevronRight
  5. MobbingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Mobbing

Mobbing, trakassering og diskriminering som er knyttet til arbeidsplass og skole, kan gi store helseproblemer. Her får du en innføring i hva vi mener med begrepene. Hva kan gjøres for å hindre slik krenkende atferd?

Tre personer baksnakker kollega. Illustrasjon.

Hva er mobbing?

Deprimert jente. Foto.
Mobbing kan ha alvorlige konsekvenser for den som blir utsatt for det.

Mobbing blir brukt om situasjoner der en person over lengre tid blir utsatt for negativ behandling fra andre personer i nærmiljøet, og der den som blir rammet, har vanskelig med å forsvare seg mot handlingene.

Uenighet og konflikter mellom personer kan være mobbing, eller de kan utvikle seg til det. Ofte begynner mobbing i det små og utvikler seg litt etter litt.

Forsiden av Arbeidsmiljøloven. Foto.
Arbeidsmiljøloven § 4-3: «Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.»

Undersøkelser viser at mobbing kan pågå i flere år uten at noen gjør noe med det. Utsiktene for mobbeofferet er ikke gode dersom ingen griper inn i tide for å stanse trakasseringen.

Mange mobbeofre er blitt spurt om hvilken hjelp de fikk da de henvendte seg til kollegaer, ledere eller tillitsvalgte. De fleste av dem opplevde at det var liten hjelp å få. Noen framhever spesielt at ingenting ble gjort fra ledelsens side.

I arbeidsmiljøloven brukes ikke begrepet mobbing direkte, men det dekkes av begrepet trakassering.

Krenkende atferd

Bestemmelsen i arbeidsmiljøloven handler om mer enn mobbing. Mobbing, vold, rasisme og diskriminering er bare eksempler på «krenkjande ord eller handlingar». Loven gjelder også andre former for krenkende ord eller handlinger, for eksempel negative, enkeltstående utsagn om utseende, klær, tro, dialekt osv.

  • Mobbing: En person blir mobbet når han eller hun gjentatte ganger og over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.
  • Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonshemning, trosbekjennelse, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse. Diskrimineringen kan være både direkte og indirekte.
  • Rasisme omfatter diskriminering på grunn av «rase», hudfarge eller nasjonalt eller etnisk opphav.

Personer som opplever å bli utsatt for mobbing, vold, rasisme eller ulike former for diskriminering, skal kunne stole på at skolen eller arbeidsplassen tar problemene deres på alvor. Både skolen og arbeidsgiveren skal, eventuelt i samarbeid med andre myndigheter, iverksette nødvendige tiltak for å stanse slik mobbing og diskriminering.

Gruppeoppgave

Ta utgangspunkt i definisjonene av mobbing, diskriminering og rasisme. Gi eksempler fra nærmiljøet ditt på krenkende atferd. Drøft og gi eksempler på hvordan vi kan/bør reagere på slik atferd.

Huskelapp

  • Mobbing vil si at man gjentatte ganger og over tid blir utsatt for negative handlinger fra andre personer.

Læringsressurser

Lover og regler