Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
 3. Økonomi og salgChevronRight
 4. Lover og reglerChevronRight
 5. HMSChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

HMS

Arbeidsmiljøloven og forskrifter om emnet krever at det arbeides systematisk for å sikre arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS – helse, miljø og sikkerhet.

Bokstavene HMS på en pil. Illustrasjon.

Systematisk HMS-arbeid

I Norge står helse, miljø og sikkerhet (HMS) sentralt for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Kravene til systematisk HMS-arbeid finner vi i Arbeidsmiljøloven § 3-1 (1).

Arbeidsmiljøet er summen av de fysiske, psykiske, sosiale og organisatoriske forholdene på en arbeidsplass. Kravene til HMS-arbeidet skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon.

Arbeidsmiljøutfordringer for hotell- og restaurantbransjen

En ny rapport om arbeidsmiljøet i hotell- og restaurantbransjen, utarbeidet av Det europeiske arbeidsmiljøorganet, EU-OSHA, har beskrevet hvilke arbeidsmiljøutfordringer som karakteriserer bransjen:

 • tungt arbeid
 • mye stående og statisk arbeid
 • kundekontakt, som i enkelte tilfeller er utfordrende
 • mye kvelds- og helgearbeid, som kan ha negativ effekt på forholdet mellom arbeid og fritid
 • høyt stressnivå
 • ensformig arbeid
 • trakassering og vold fra kunder, kolleger og ansatte
 • diskriminering av kvinner og utenlandske arbeidstakere

Krav til arbeidsmiljøet i hotell- og restaurantvirksomhet er beskrevet på nettportalen, Regelhjelp.no

Manglende HMS system

En stekepanne står i fyr. Foto.
På et kjøkken er det en fare for at brann kan oppstå. Bedriften må derfor kartlegge risikoen, og lage en handlingsplan.

Nær halvparten av alle restauranter, kaféer og spisesteder mangler et system for å håndtere farlige feil og situasjoner. Det øker risikoen for alvorlige ulykker som kan skade gjester og ansatte. I januar 2013 mistet over 200 mennesker livet i en brann i en nattklubb i den sørlige delen av Brasil. Overlevende fortalte at brannen spredde seg veldig raskt: - minst 200 drept i nattklubb-brann. De som driver serverings- og overnattingssteder har ansvar for sikkerheten til ansatte og gjester, og må sørge for at det ikke skjer skader på omgivelsene. Det er derfor viktig at bedriften har et ordentlig HMS-system som har kartlagt risikoen for farer, og hva som eventuelt må gjøres om farlige situasjoner oppstår.

Lag et HMS-system

Arbeidstilsynet anbefaler å følge disse trinnene i utviklingen av et system for å følge opp helse, miljø og sikkerhet i bedriften:

 • Arbeidsgiveren har ansvaret for HMS, men det er viktig å samarbeide med arbeidstakerne.
 • Skaff en oversikt over hvilke lover og forskrifter som er aktuelle for bedriften.
 • Skaff en oversikt over hvilke sikkerhetsrutiner for opplæring, brannøvelser, bruk av verneutstyr og så videre som allerede finnes i bedriften.
 • Kartlegg bedriften med tanke på risiko. En enkel risikoanalyse kan gjøres ved hjelp av tre enkle spørsmål:
 1. Hva kan gå galt?
 2. Hva kan vi gjøre for å forhindre det?
 3. Hvordan kan vi redusere konsekvensene hvis det likevel skulle skje?
 • Lag på bakgrunn av kartleggingen en handlingsplan som viser hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det, og når det skal være gjort.

Kontroll av HMS-systemet

Arbeidstilsynet skal kontrollere at HMS-bestemmelsene overholdes. De tar stikkprøver og kommer på tilsynsbesøk eller foretar en mer omfattende gjennomgang av hele HMS-systemet i bedriften. Ved brudd på regelverket kan myndighetene gi pålegg om å rette opp forholdet innen en viss frist. Bedriften kan bli ilagt dagbøter som løper til pålegget er oppfylt.

I alvorlige tilfeller kan det også bli snakk om forurensningsgebyr og politianmeldelser. Mange kunder og leverandører stiller krav til HMS. Gode HMS-rutiner kan også ha betydning for forsikringspremien, mens mangelfulle rutiner kan føre til problemer med forsikringsoppgjør i et skadetilfelle.

Gruppeoppgave: HMS-arbeid

Tenk deg at du jobber på en restaurant eller et hotell i Norge. Gi eksempler og drøft hvordan et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid kan utføres i virksomheten.

Logoen til arbeidstilsynet.
Arbeidstilsynet

Huskelappen:

HMS står for

 • Helse
 • Miljø
 • Sikkerhet

Læringsressurser

Lover og regler