Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Økonomi og salgChevronRight
  4. Lover og reglerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Lover og regler

Alle som jobber på et serveringssted må følge en del lover og regler for å sikre at det produseres trygg mat. De viktigste reglene finnes i matloven, næringsmiddelhygieneforskriften og internkontrollforskriften.

En lovbok og en klubbe. Foto.

I tillegg har vi serveringsloven som skal sikre en forsvarlig drift av serveringsstedet, og alkoholloven som skal regulere innførsel og omsetning av alkoholholdige varer.

Som arbeidstaker har man rett på en trygg arbeidsplass som ivaretar helsen. Et eget lovverk, arbeidsmiljøloven, skal sikre at arbeidstakere har et tilfredsstillende arbeidsmiljø.

Dette emnet vil ta for seg de enkelte lovene som er viktige i kokk- og servitørfaget.

Læringsressurser

Lover og regler