Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Økonomi og salgChevronRight
  4. MarkedsføringChevronRight
  5. P for plassChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

P for plass

Restauranter på kaien i Stavanger. Foto.

Det store spørsmålet innen distribusjon er, litt enkelt formulert: Hvor skal vi selge produktene våre? Som markedsførere er vi opptatt av at kundene våre lett skal finne oss. Da må vi være fysisk til stede med et utsalg der hvor kundene våre ferdes.

En organisasjon må vurdere nøye hvor den ønsker å selge produktene sine: Hvilket strøk passer for produktene våre? Hva selges hos naboene, og hvilken målgruppe henvender de seg til? Hvordan passer våre egne produkter og målgrupper til det naboene tilbyr?

Distribusjon

Et utvalg av småkaker i et bakeri. Foto.
Du trenger ikke ha et utsalgssted selv, du kan få andre til å ta inn produktet og videreselge det for deg.

Det å velge rett utsalgssted er svært viktig når vi snakker om plass, men plass som markedsføringsverktøy handler om mer. Det omfatter alt det arbeidet som er nødvendig for å få varer og tjenester på plass, det vil si ut til kundene, på en effektiv måte. Vi bruker begrepet distribusjon om denne prosessen, og å distribuere betyr «å fordele eller sende ut noe». Vi kan si at distribusjon er alt som skjer med en vare fra den produseres til den når kunden.

Tilgjengelighet

Lunsjplakat som viser tilbud fra kl. 11.00 - 17.00. Foto.
En lunsjrestaurant bør plassere seg et sted hvor den er lett tilgjengelig for travle mennesker som skal innta lunsj.

Alle virksomheter er avhengige av å få levert varer eller tjenester til kundene sine på rett sted og til rett tid. Derfor er beslutningene en bedrift tar på dette området, ofte avgjørende for om man vil lykkes eller ikke. Nøkkelordet innenfor distribusjon er tilgjengelighet, enten i butikk, på nett, på telefon eller på andre steder der det måtte være viktigst for en bedrift å være tilgjengelig for sine kunder.

Transport og lagring

Distribusjonen kan gå direkte fra produsent til sluttbruker, eller den kan gå gjennom ett eller flere mellomledd på veien til kunden. Dersom distribusjonen går via mellomledd, blir det nødvendig med både transport og lagring på ett eller flere steder.

Huskelappen:

  • Plass er den fjerde p-en i rekken av virkemidler.
  • Plass handler om både utsalgssted og distribusjon.

Læringsressurser

Markedsføring