Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Økonomi og salgChevronRight
  4. MarkedsføringChevronRight
  5. P for personaleChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

P for personale

Har du noen gang støtt på en ekstra blid og serviceinnstilt butikkansatt? Da vet du hvor mye dyktige og vennlige ansatte kan ha å si for ditt inntrykk av bedriften.

Smilende servitør med en tallerken. Foto.
En blid servitør tar imot bestilling. Foto.
Hvor viktig tror du servitørens kunnskaper og serviceinnstilling er?

Personalet er den femte og siste p-en i rekken av konkurransemidler. I de aller fleste typer virksomheter er personalet en viktig ressurs.

I servicenæringen er personalets rolle som selgere og kundebehandlere svært viktig for kundenes kjøpsopplevelse. En dyktig selger som kjenner produktene og kan veilede kundene, er i mange tilfeller avgjørende for om kunden handler noe. En god kjøpsopplevelse vil også føre til økt sannsynlighet for gjenkjøp.

I håndverksbedrifter er personalet ofte en del av selve produktet. Det er ikke vanskelig å se kokken eller servitørens betydning for kundens tilfredshet med kjøpet. De både utfører tjenesten og er kundebehandlere.

Tjenester

Det er ofte et mål å gi bedriftens produkter et særpreg. Et særpreg gjør blant annet at prisen kan settes høyere, og at det kan være enklere å selge varen fordi den skiller seg ut fra konkurrentens varer. Når vi skal videreutvikle et eksisterende produkt, er det derfor naturlig å ta utgangspunkt i denne problemstillingen:

«Hvordan kan vi differensiere tjenestedelen av produktet slik at det framstår som noe unikt?»

Personalets kompetanse

Deltakere på datakurs. Foto.
Når personalets kompetanse øker, gir det store muligheter for å påvirke tjenestens kvalitet.

Mange produkter består av både en vare- og en tjenestedel. Ofte er de tilbudte produktene svært like, selv om de kommer fra ulike produsenter. Det som skiller dem fra hverandre, er gjerne tjenestedelen av produktet.

En servitør ved en bedre restaurant vet for eksempel at det ikke bare er kvaliteten på maten han serverer som er viktig, men også hvordan den serveres, hvilken informasjon han selv kan gi om passende viner, matens innhold for en allergiker, og hvor høflig og respektfullt han opptrer overfor gjestene.

Årsaken til at det er vanskelig å kopiere tjenester fra en bedrift til en annen, er at personalets kompetanse er med på å påvirke tjenestens kvalitet.

Å forbedre en tjeneste (eller tjenestedelen av produktet) kan derfor gjøres ved å øke personalets kompetanse gjennom for eksempel å øke medarbeiderens produktkunnskap og å forbedre medarbeiderens serviceinnstilling.

Huskelappen:

  • Personale er den femte og siste p-en i rekken av virkemidler.
  • Vare er den materielle, fysiske delen av et produkt.
  • Tjeneste er den immaterielle, ikke-fysiske delen av et produkt

Læringsressurser

Markedsføring