Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Økonomi og salgChevronRight
  4. Kalkulasjon og svinnChevronRight
  5. Den laveste prisen på kort siktChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Den laveste prisen på kort sikt

Med bidragsmetoden kan vi beregne den laveste prisen det er forsvarlig å bruke. Her kommer et eksempel på hvordan du kan gjøre denne vurderingen.

En bedrift selger 9.000 enheter av et produkt per år. Prisen inklusive mva. er 20 kr. Variable enhetskostnader er 12 kr, og den årlige faste kostnadene er 60.000 kr.

  1. Beregn dekningsbidrag per enhet.
  2. Beregn det totale dekningsbidraget.
  3. Hva blir det årlige overskuddet?
  4. Hva blir den laveste prisen bedriften kan ta på kort sikt?

Bruk gjerne Kalkyler i Excel når du løser oppgaven. Begrunn svaret.

Filer

Læringsressurser

Kalkulasjon og svinn