Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
 3. Økonomi og salgChevronRight
 4. Kalkulasjon og svinnChevronRight
 5. PåslagsmetodenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Påslagsmetoden

Det finnes mange ulike måter å fastsette prisen på et produkt på. Her skal vi se på hvordan vi kan bruke påslagsmetoden for å komme fram til riktig pris.

Bilde av en bakerieier. Foto

Farek bruker påslagsmetoden

Farek er ansatt som servitør i en stor kafé som selger enkle lunsjretter og kaffe. De har også utsalg av diverse drikkevarer. Farek skal beregne salgspris på mineralvann og velger å bruke påslagsmetoden. Det er en forenkling av selvkostmetoden.

Sparer tid

Farek vet at han har mange ulike drikkevarer i butikken. Ved å bruke påslagsmetoden sparer han mye tid samtidig som han sikrer seg en grei kontroll med de aller fleste prisene. Mens selvkostmetoden bruker ni trinn på å komme til ferdig pris, kan Farek nøye seg med fire. I oppgavene til dette temaet får du prøve metoden på flere ulike vareslag.

Første trinn – beregne direkte varepris

Farek finner varens innkjøpspris på pakkseddel eller faktura. Mineralvannet kommer i kasser på 24 flasker. Hver kasse er oppgitt å koste 200 kr uten merverdiavgift.

 • Innkjøpsprisen per flaske mineralvann blir da 8,33 kroner (200 kr : 24 flasker = 8,33).
Direkte varepris
200 kr : 24 = 8,33 kr

Andre trinn – beregne andre direkte kostnader

Hele varepartiet består av 10 kasser

 • Det er 24 flasker i en kasse (10 · 24 = 240 flasker).
 • Den totale fraktkostnaden er på 500 kroner.
 • Fraktkostnad per enhet blir 2,08 kroner (500 kr : 240 flasker = 2,08 kr).
Andre direkte kostnader
Fraktpris per enhet
500 kr : 240 = 2,08 kr

Tredje trinn – beregne inntakskost

Farek summerer direkte varekostnad og andre direkte kostnader og får inntakskost på 10,41 kroner.

Inntakskost
Innkjøpspris
+ Andre direkte kostnader
8,33 kr
2,08 kr
= Inntakskost
10,41 kr

Fjerde trinn – multipliser inntakskost med påslagsfaktor

Farek har fått et sett med ulike påslagsfaktorer for ulike varegrupper. Årsakene til at påslagene varierer, er flere:

 • Noen varer går lett ut på dato, slik at man må ta inn litt ekstra for å dekke opp for de varene som må kastes.
 • Noen varer ligger lenger i hylla enn andre, og de skal derfor ha litt mer påslag for lagerkostnaden. Noen varer er spesielt utsatt for svinn.
 • Enkelte varer er også spesielt utsatt for oppmerksomhet fra kundene som sammenligner priser på varer fra konkurrenter. Disse varene får derfor en lav påslagsfaktor.

Hensikten med en påslagsfaktor er uansett å dekke inn indirekte kostnader, fortjeneste og merverdiavgift.

 • Inntakskost var 10,41 kroner.
 • Påslagsfaktor er 1,9 for denne typen varer.
 • Salgspris blir 19,78 kroner.
Salgspris
Påslagsfaktor for
mineralvann er 1,9
10,41 kr x 1,9 = 19,78 kr
= Avrundet salgspris
19,90 kr

I tråd med kjedenes politikk for prising av varer rundes denne summen av til å ligge ti øre under nærmeste krone, altså 19,90.

Huskelapp

 • Inntakskost er det du betaler for å ta en vare inn i bedriften.
 • Kalkulasjonstallet skal dekke alle kostnader, fortjeneste og merverdiavgift.

Læringsressurser

Kalkulasjon og svinn