Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Tilpasset kostChevronRight
  4. Natriumredusert kost ChevronRight
  5. Natriumredusert kost ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Natriumredusert kost

1, 5 g salt er nok til å dekke dagsbehovet til en voksen person. Størstedelen av saltet vi får i oss kommer fra hel- og halvfabrikata, ved tilsetning av salt under produksjon og salting av ferdig mat på bordet.

Fat med rekker av ulike matslag. Foto.
Dette er eksempler på matvarer som kan brukes i natriumredusert kost.

Hvem skal ha natriumredusert kost?

Natriumredusert kost brukes til personer som har høyt blodtrykk og mye væske (ødemer) i kroppen. Det kan være ulike tilstander som forårsaker væskeansamlinger, som for eksempel lever-, nyre- og hjertesvikt. Ved nyresvikt har kroppen problemer med å skille ut overflødig natrium, og dermed vil det bli væskeopphopning i kroppen ved inntak av mye salt, og blodtrykket stiger. Natrium binder vann i kroppen, slik at når man reduserer saltinntaket, vil det bli mindre væske i kroppen.

Man kan også bruke natriumredusert kost for å forebygge disse sykdommene som er nevnt i kapittelet.

Kosten kan lages med ulik mengde natrium, alt etter sykdomstilstand:

  • 5 gram salt per dag
  • 2 gram salt per dag

Ikke tilsett salt under tilberedning eller på ferdige retter til pasienter som skal ha 2 gram salt per dag.

Bruk kostholdsplanleggeren fra Helsedirektoratet og Mattilsynet når du sjekker opp saltinnhold i matvaren.

Lenke til Kostholdsplanleggeren.

Ernæringsmessige konsekvenser

Ved enkelte sykdomstilstander kan man få dårlig matlyst. Saltfattig kost smaker mindre, og ved dårlig appetitt kan inntaket av mat bli for lite og det kan dermed bli for lite av energi og næringsstoffer.

Pasienten vil gradvis venne seg til mindre salt i maten og etterhvert kjenne smakene av andre råvarer. I denne kosten er det som alltid viktig å huske på at pasienten spiser med øynene først.

Huskelappen

Til en kost med redusert saltinnhold er det gunstig å bruke rene råvarer, og heller tilsette salt ved tilberedning.

Natriumredusert kost benevnes også som saltredusert kost, og benevnelsene brukes om hverandre i institusjon.

Porsjonspose med salt. Foto.
Pasienter som skal ha maksimum 5 gram salt pr. dag, bør få tilbud om 1-2 grams pakninger med salt til å strø over maten.

Læringsressurser

Natriumredusert kost