Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. DrikkevarerChevronRight
  4. BrennevinChevronRight
  5. BrennevinChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Brennevin

Brennevin deles inn i de to samme hovedgruppene som sterkvin, naturlig og aromatisert. Navnet kommer fra «brent vin», altså vin som er varmet opp, destillert.

Bilde av flasker med vodka og gin.

Destilering

bilde av kobberkjeler i et whisky destilleri
Caol Ila whisky destilleri

Destillering vil si å varme en væske opp slik at den går over til damp, og så avkjøle dampen så den går tilbake til væske. Vi vil da få en væske som er renere enn den vi hadde i utgangspunktet. Det er usikkert når den første destillasjonen ble utført, men det skjedde antagelig flere hundre år f.Kr.

I gammel tid så en på brennevin som et legemiddel, noe navnene vitner om. Både eau de vie, akevitt, whisky og vodka betyr egentlig «livets vann».

Pot still

Når det gjelder destillasjon av alkohol, er det en vanlig oppfatning at det er araberne som var først ute. Ordet al cohol har arabisk opprinnelse, og det har også navnet på den enkleste typen destillasjonsapparat, alambic (på engelsk: pot still). Apparatet består av en metallbeholder med en såkalt svanehals og en kjølespiral (se illustrasjonen). For hver gang den alkoholholdige væsken destilleres, vil den øke i styrke. Grunnen er at alkohol har lavere kokepunkt enn vann, og for hver destillering vil alkoholmengden øke i forhold til vann.

Det kan lages brennevin eller sprit av alle typer alkoholholdige væsker. Som nevnt er alambic en enkel type apparat, og sluttproduktet vil bære preg av råstoffet. Denne typen apparat brukes ved framstilling av naturlig brennevin.

Illustrasjon av en enkel destillering av brennevin. Grafikk.
Destillering av brennevin. Enkelt destillasjonsapparat "Pot Still".

Kolonneapparat

Alambicen blir bare brukt til framstilling av forholdsvis lave spritstyrker, 50–70 prosent. Skal det lages ren, nøytral sprit på opptil 96 prosent, brukes det en annen type apparat: kolonne- eller kontinuerlig apparat. Dette består av flere høye kolonner (opptil 10–12 meter) der væsken sirkulerer hele tiden (kontinuerlig). Inne i kolonnene rektifiseres (renses) spriten for blant annet fusel og andre uønskede smaksstoffer. Sluttproduktet er altså ren nøytral sprit. Denne spriten blir så viderebehandlet til aromatisert brennevin. Dette apparatet ble oppfunnet av iren Aaenas Coffey i cirka 1830.

Illustrasjon av destillering av brennevin i et kolonneapparat. Grafikk.
Destillering av brennevin. Framstilling i kolonneapperat.

Læringsressurser

Brennevin