Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Råvarer og produksjonChevronRight
  4. FiskChevronRight
  5. Fiskearter i norske farvannChevronRight
  6. BrislingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Brisling

Brislingen ligner silda, men er betydelig mindre i størrelse. Brisling er en pelagisk stimfisk som har stor utbredelse, men finnes sjelden på større dyp enn 150 meter.

Svømmende brisling. Foto.
I Norge gyter fjordbrislingen hvert år i Oslofjorden og ved den østlige delen av Skagerrakkysten. Enkelte år gyter den også i fjordene mellom Lindesnes og Farsund og i enkelte fjorder på Vestlandet.

Fangst og fangstredskaper

Fisket etter fjordbrisling foregår i hovedsak i fjordene i Sør-Norge. Fangstene settes i «lås» eller steng i minst tre døgn for at tarmen skal tømme seg før fisken går til fabrikkene. I tillegg drives det fiske etter havbrisling i Nordsjøen. Brisling fanges med snurpenot.

Anvendelse

Egg med ansjos. Foto.
Av brisling lages ansjos, som er vanlig tilbehør til egg.

Brisling selges mest frossen eller i produsert form. Brisling er et viktig råstoff for næringsmiddelindustrien, og i Norge selges hermetiske påleggsprodukter av brisling som sardiner og ansjos. Fersk brisling kan stekes og grilles. Arten brukes også mye til fiskemelproduksjon.

Næringsinnhold

Brisling er en god kilde til omega-3-fettsyrer og vitamin D og har også et høyt innhold av vitamin B12.

Se matvaretabellen for nærmere opplysninger om næringsinnhold, matvaretabellen.no

Les om næringstoffer i sjømat fra Havforskningsinstituttet på hi.no

Huskelappen

Sesong

Juni–januar

Størrelse

14–15 cm, opptil 15 g

Med andre ord

Latin: Sprattus sprattus

Engelsk: Sprat

Fransk: Sprat, esprot

Tysk: Sprotte

Læringsressurser

Fiskearter i norske farvann