Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Råvarer og produksjonChevronRight
  4. FiskChevronRight
  5. Fiskearter i norske farvannChevronRight
  6. LyrChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Lyr

Lyren skiller seg i utseende fra seien ved å ha et mer utpreget underbitt. I tillegg har lyren en mørk og buet sidelinje, mens den er lys og nesten rett på seien.

Lyr. Foto.

Lyren lever i stim i de frie vannmassene ned til 200 meters dyp. Den spiser krepsdyr, sild, brisling og tobis og kan bli åtte år gammel. Fisken gyter på våren, og eggene klekkes etter seks døgn. På vinteren vandrer lyren mot dypere og varmere vann.

Fangst og fangstredskaper

Lyren tas vanligvis som bifangst under torskefisket med garn, trål eller dorg.

Anvendelse

Lyr er svært godt egnet til farse. Den kan i tillegg både kokes og stekes og brukes i de samme rettene som torsk og hyse. Lyr kan med fordel marineres før den tilberedes.

Grillet lyr med tilbehør. Foto.
Lyr egner seg godt til grilling.

Næringsinnhold

Lyr er en god proteinkilde og inneholder også en god del vitamin B12 og selen.

Se Matvaretabellen fra Mattilsynet for nærmere opplysninger om næringsinnholdet.

Huskelappen

Sesong

Hele året

Utbredelse

Nordøst i Atlanterhavet.

Størrelse

Opptil 130 cm og 20 kg.

Med andre ord

Latin: Pollachius pollachius

Engelsk: Pollack

Fransk: Lieu jaune

Tysk: Pollack, Steinköhler

Læringsressurser

Fiskearter i norske farvann