Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Råvarer og produksjonChevronRight
  4. FiskChevronRight
  5. Fiskearter i norske farvannChevronRight
  6. LangeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Lange

Langa har fått navnet sitt fordi den har en langstrakt kropp. Langa er en torskefisk som forekommer på 60–1000 meters dyp, men er vanligst på 300–400 meter. Den trives best i områder med steinbunn og livnærer seg av andre fisker som torsk, flyndre og sild samt hummer og sjøstjerne.

Lange. Foto.

I Norge er det mest lange mellom Stad og Vesterålen. Unge fisker holder seg i dype partier nærmest kysten. Herfra vandrer langene ut til gytefeltene i Nordsjøen og i området nord for De britiske øyer.

Fangst og fangstredskaper

Lange fiskes hovedsakelig med bunnline eller bunngarn langs eggakanten, men det blir også tatt en del lange på store dyp inne i fjordene. Lange fiskes hele året, også som bifangst ved annet fiske.

Anvendelse

Lange har et hvitt, smakfullt og relativt fast kjøtt. Smaken kan minne om torsk, og den kan med hell tilberedes på samme måte som torsk.

Opphengt tørrfisk. Foto.
Lange tørkes på hjell. Lange kan anvendes på samme måte som torsk, blant annet til lutefisk.

Næringsinnhold

Lange er en god proteinkilde og inneholder også selen, kalsium og magnesium.

Se matvaretabellen for nærmere opplysninger om næringsinnhold, matvaretabellen.no

Les om næringstoffer i sjømat fra Havforskningsinstituttet på hi.no

Huskelappen

Sesong

Hele året

Utbredelse

I Norge er det mest lange mellom Stad og Vesterålen.

Størrelse

Opptil 180 cm og 35 kg.

Med andre ord

Latin: Molva molva

Engelsk: Ling

Fransk: Lingue

Tysk: Leng

Læringsressurser

Fiskearter i norske farvann