Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
 3. Hygiene og mattrygghetChevronRight
 4. Trygg matChevronRight
 5. Hva kan du om Næringsmiddelhygiene?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hva kan du om Næringsmiddelhygiene?

I disse oppgavene skal du/dere blant annet se på hvor grensene for hygiene går. Finnes det noen grenser? Kan hygienekravene bli for strenge?

Håndvask i servant. foto.
 1. I hvilken grad bør kravet til hygiene sette grenser for servicetilbud? Se filmen Service kontra hygiene og drøft dette.
 2. Hvordan vil du tilrettelegge opplæring i næringsmiddelhygiene for de ansatte i forhold til de arbeidsoppgaver de skal utføre? Lag en plan.
 3. Lokalene må være beskyttet mot dannelse av kondens og mugg på overflatene, og de må ha egnede temperaturforhold for hygienisk bearbeiding og lagring. Hvordan vil du sikre dette?
 4. Går det en grense mellom rimelige hygienekrav og rent pirk? Se video om Restauranthygiene - Bagatelle og drøft hvor dere mener grensen går.
 5. Lag en skisse av et vaskerom for ansatte som tilfredsstiller alle krav.
 6. Finn ut kravene for temperaturer for oppbevaring av næringsmidler. Hvordan og hvor ofte vil du kontrollere at temperaturene holdes?

Læringsressurser

Trygg mat