Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
 3. FørstehjelpChevronRight
 4. HodeskadeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hodeskade

Ved mistanke om hodeskader er det viktig å få den skadde til å holde seg i ro. Forlat ikke pasienten alene før du har avklart om han trenger legetilsyn.

Stort kutt over øyenbryn. foto.

Hvilke symptomer og plager er normale?

Mannlig pasient i sykeseng. Foto.
Etter en kraftig hjernerystelse er det vanlig at den skadde blir lagt inn på sykehus til observasjon og undersøkelser. Som regel varer et slikt sykehusopphold bare et døgn.

En lett hodeskade kan gi følgende lette og forbigående plager:

 • moderat hodepine
 • kvalme
 • svimmelhet/ustøhet
 • nedsatt hukommelse
 • dårlig konsentrasjonsevne

Disse plagene, og spesielt hodepine, er vanlige de første dagene etter skaden. Vanligvis forsvinner de av seg selv, men noen pasienter kan ha slike plager i flere uker eller måneder.

Førstehjelp

 1. Få den skadde til å sette seg eller legge seg ned.
 2. Sjekk bevissthetsnivået:
  • Er den skadete våken og reagerer normalt på deg? Hvis ja, er den skadde ved full bevissthet?
  • Reagerer den skadde på stemmen din, svarer på enkle spørsmål og utfører enkle kommandoer?
  • Reagerer den skadde på smerte?
  • Den skadde reagerer overhodet ikke. Vedkommende er bevisstløs. Gjør deg klar til å starte gjenoppliving om nødvendig.
 3. Behandle eventuelle andre skader.
 4. Ring 113 hvis den skadde ikke kommer seg helt i løpet av kort tid, eller dersom
  • tilstanden forverrer seg
  • det foreligger andre alvorlige skader
 5. Hold deg ved den skadde.
  • Når den skadde har kommet seg, sørg for at en pålitelig person er sammen med den skadde i noen timer.
 6. Søk medisinsk hjelp.
  • Tilrå den skadde å søke medisinsk hjelp hvis han/hun senere blir plaget med vedvarende hodepine, kvalme og brekninger, synsforstyrrelser eller overdreven søvnighet.

Læringsressurser

Førstehjelp

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter