Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
 3. FørstehjelpChevronRight
 4. Førstehjelperens grunnprinsipperChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Førstehjelperens grunnprinsipper

Det viktigste førstehjelperen kan gjøre, er å opprettholde den skaddes livsfunksjoner, det vil si å sørge for sirkulasjon i blodkretsløpet med friskt, oksygenrikt blod som transporteres til hjernen.

Førstehjelp hjertekompresjon

Hva er viktigst?

Grunnprinsipper inntil kvalifisert personell ankommer:

 1. Opprettholde livsfunksjoner
 2. Hindre forverring
 3. Gi smertelindring
 4. Gi emosjonell førstehjelp

Disse fire punktene er en oppsummering av det som førstehjelperen først og fremst bør legge vekt på. Førstehjelperen skal konsentrere seg om disse fire punktene inntil kvalifisert personell ankommer skadestedet.

Kjeden som redder liv

Illustrasjon av kjeden som redder liv

1. Tidlig melding – for å få hjelp

Ring 113. Tidlig varsling vil sikre deg rask tilgang på profesjonell hjelp. Medisinsk nødtelefon veileder deg i førstehjelp og avgjør hvilken bistand som skal sendes.

Nummer 113 og illustrasjon av telefon på bilrute. foto.

2. Tidlig HLR – for å vinne tid

Personer som viser tegn på bevisstløshet, og som ikke puster eller puster sjeldent og gispende, er livløse. Du må opprettholde sirkulasjonen ved å starte hjerte-lunge-redning:

Trykk 30 ganger midt på personens bryst. Bruk strake armer. Trykk ned i ca. 5–6 cm dybde. Frekvensen er ca. 100/min.

Bøy hodet til personen bakover, trekk kjeven fram. Blås til du ser brystet beveger seg (ca. 1 sekund). Gjør dette to ganger.

Gi kontinuerlig hjerte-lunge-redning 30:2 helt til ambulansepersonellet ber deg slutte.

Der hjertestans ikke skyldes kvelning, er brystkompresjoner alene like effektivt de første minuttene som kombinasjonen av munn-til-munn-metoden og brystkompresjoner. Ikke kontroller pulsen – det tar for lang tid, og usikkerheten er stor.

3. Tidlig defibrillering – for å starte hjertet

Akutt og uventet hjertestans utenfor sykehus skyldes oftest akutt hjertesykdom. I hjertet oppstår en kortslutning som gir en overfladisk rytme som ikke gir puls.

Denne rytmen må gjøres om til pulsgivende rytme ved hjelp av en hjertestarter, en såkalt defibrillator. Slike hjertestartere er ofte utplassert på kjøpesentre, hoteller og i større bedrifter.

4. Tidlig medisinsk behandling – for å stabilisere

Ambulansepersonellet gir pasienten avansert behandling for å sikre luftveiene, tilføre oksygen og opprettholde sirkulasjonen. Ved tegn på hjerteinfarkt blir pasienten raskt transportert til sykehus.

Oppgaver

 1. Hva er første trinn i førstehjelperens grunnprinsipper, og hva betyr det? Se svaret
  Opprettholde livsfunksjoner. Det vil si å forsøke å opprettholde sirkulasjon i blodkretsløpet med friskt, oksygenrikt blod som transporteres til hjernen.
 2. Hvor lang tid tar det fra en person får hjertestans, til det er lite sannsynlig at man klarer å redde livet hans/hennes hvis det ikke blir iverksatt livreddende førstehjelp? Se svaret

  Sannsynligheten reduseres betraktelig for hvert minutt, og er avhengig av flere forhold, som alder, årsak, fysikk og temperatur.

Læringsressurser

Førstehjelp

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter