Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Lov- og regelverkChevronRight
 4. Lov om barn og foreldre (barneloven)ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Lov om barn og foreldre (barneloven)

Denne loven regulerer i hovedsak forhold som gjelder foreldre og barn. Den inneholder likevel områder som du bør kjenne til i yrket som barne- og ungdomsarbeider.

Loven har disse kapitlene:

 1. Nokre føresegner i samband med fødselen
 2. Kven som er mor, far eller medmor til barnet
 3. Oppgåvene til Arbeids- og velferdsetaten i farskapssaker
 4. Rettargang i farskapssaker
 5. Foreldreansvaret og kvar barnet skal bu fast
 6. Samværsrett m.m.
 7. Sakshandsaminga i saker om foreldreansvaret, om kvar barnet skal bu fast, og om samvær
 8. Fostringsplikt
 9. Om bruken av barneloven når nokon av partane har tilknyting til utlandet
 10. Avsluttande føresegner

Kilde: barneloven

Endringer i loven

I april 2010 ble barneloven endret slik at den nå sier klart at barn ikke skal utsettes for noen form for vold. Det betyr at også lette klaps er forbudt, også når foreldrene sier at det skjer som en del av oppdragelsen.

Læringsressurser

Lov- og regelverk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?