Hopp til innhold

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Olga slår Mustafa

Olga og Mustafa, som begge er 14 år, har lenge vært uenige, og de voksne har ikke fått tak i hva de to egentlig er uenige om. Noen mener at de ikke er uenige, men litt forelsket i hverandre, mens andre mener at Olga er rasistisk, og at de voksne må følge godt med. Sara kommer inn i klasserommet akkurat da Olga slår Mustafa.

Å slå

Tenk deg at du er Sara.

  • Hvordan vil du håndtere en slik situasjon? Lag et rollespill som viser hva du gjør fra du kommer inn i klasserommet til saken er avsluttet.
  • Hvordan kan du finne ut om uenigheten deres skyldes forelskelse, rasisme eller noe annet?
  • Hvem bør orienteres om det som har skjedd?
  • Hva bør Sara si til de andre ungdommene som så dette?

Læringsressurser

Ungdomsskolen som arbeidsplass