Hopp til innhold

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkesfaglige situasjonsbeskrivelserChevronRight
  4. Skolen som arbeidsplass ChevronRight
  5. Sara og barna tar vare på naturenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Sara og barna tar vare på naturen

Når Sara og lærerne tar med seg elevene ut i naturen, ser de det som en viktig oppgave å lære barna regler for hvordan vi skal i ferdes i naturen. De bruker tid på å lære barna hva som er lov og ikke lov – det er for eksempel bare innenfor visse tidsrom på året at det er lov å brenne bål. De lærer også barna at de skal rydde etter seg før de reiser hjem.

Hvilke regler må Sara og barna følge dersom de skal lage mat ute i naturen?

Gå sammen i grupper og lag hver deres plakat (eller internettside) om naturvettregler.

Gruppe 1 lager en plakat som er tilpasset 1.–2. klasse.
Gruppe 2 lager en plakat som er tilpasset 3.–5. klasse.
Gruppe 3 lager en plakat som er tilpasset 6.–7. klasse.

Sammenlign plakatene. Har dere klart å tilpasse plakatene til målgruppa?

Hvordan kan man lære barna å rydde opp etter seg ute i naturen?

Tips
Søk gjerne på Internett og se hva du kan finne om naturvettregler.

Læringsressurser

Skolen som arbeidsplass