Hopp til innhold

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkesfaglige situasjonsbeskrivelserChevronRight
  4. SFO som arbeidsplassChevronRight
SubjectEmne

EMNE

SFO som arbeidsplass

Som barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du ulike aktiviteter på skolefritidsordningen (SFO). I dette emnet tar vi for oss yrkessituasjoner tilpasset det å jobbe i SFO i en kommune.

Barn leker på SFO. Bilde.

Som barne- og ungdomsarbeider jobber du tett med barn, ungdom, foresatte og andre yrkesgrupper.

Du skal ha fokus på trygghet og trivsel, og du skal lære barna å være inkluderende. Alle barn som er på SFO skal få en god start eller en god avslutning på skoledagen.

Noen SFO har også åpent i skolens ferier. Da blir aktivitetene ofte litt annerledes. For å planlegge aktiviteter og gjøremål på SFO, skal du ha gode forutsetninger for å jobbe med barn i denne aldersgruppen.

Læringsressurser

SFO som arbeidsplass