Hopp til innhold

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Adventstiden

Indianerskogen barnehage mener det er viktig for trivsel og utvikling at hver enkelt arbeidstaker får brukt sine sterke sider. På planleggingsmøter finner de aktiviteter som hver enkelt av de ansatte får et spesielt ansvar for. Aleksander sier at han gjerne vil ta ansvar for adventstiden i barnehagen.

Stjernehimmel ved kysten. Foto

Han har lyst til å ha en samling med barna hver dag, der han markerer adventstiden.

 1. Tenk deg at du er Aleksander, og lag en plan for denne perioden.
 2. I barnehagen er det et foreldrepar som ikke ønsker at barnet deres skal delta i kristne feiringer. Hvordan forholder barnehagen seg til det, og hva må Aleksander tenke på?
  • Ta kontakt med ulike barnehager og finn ut hvordan de forholder seg i slike situasjoner.
 3. Etikk, religion og filosofi
  Les punkt 3.5 i rammeplan for barnehagen.
  Legg spesielt merke til og diskuter punktene under:
  • «Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna …»
  • «For å arbeide i retning av disse målene må personalet …»

Læringsressurser

Barnehagen som arbeidsplass