Hopp til innhold

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkesfaglige situasjonsbeskrivelserChevronRight
  4. Barnehagen som arbeidsplassChevronRight
  5. Linnea jobber med rammeplanenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Linnea jobber med rammeplanen

Linnea synes det er viktig å forstå hvilke føringer lover og regler gir for arbeid i barnehagen. Hun bruker tid på å holde seg faglig oppdatert. Av og til synes hun det er vanskelig å forstå språket i slike dokumenter, og da ber hun en av førskolelærerne om hjelp.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2006)


Barnehagen skal «inkludere både en helsefremmende og en
forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.»

Barnehagens verdigrunnlag er «å fremme forvalteransvaret overfor natur og kultur og ansvaret for menneskers liv og helse
allerede i barnehagen. Forståelse for en bærekraftig utvikling skal fremmes i dagliglivet.»

(Kilde: Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver)

Del 1

Gjennomfør en kafédialog.

  • Bord 1: Hvordan kan kostholdet i barnehagen være helsefremmende?
  • Bord 2: Hvordan kan kostholdet i barnehagen være forebyggende?
  • Bord 3: Hvordan kan kostholdet i barnehagen bidra til å utjevne sosiale forskjeller?
  • Bord 4: Hvordan kan man bruke måltidene i barnehagen til å skape kunnskaper og ferdigheter som bygger opp under en bærekraftig utvikling?

Del 2
Bruk rammeplanen for barnehagen og se hva mer du kan finne om kosthold.

Læringsressurser

Barnehagen som arbeidsplass