Hopp til innhold

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkesfaglige situasjonsbeskrivelserChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Yrkesfaglige situasjonsbeskrivelser

I dette emnet ligger det praksissituasjoner som du kan løse alene eller i gruppe. De kan brukes i alle programfag eller i faget yrkesfaglig fordypning som et supplement til praksis.

Kvinne med spørsmålstegn. Foto.

Yrkesfaglig fordypning skal bidra til å introdusere elevene for yrkeslivet innenfor det utdanningsprogrammet de har valgt. Barne- og ungdomsarbeideren får som regel tilbud om praksis i barnehager, SFO og skoler. Det finnes også andre steder de kan ha praksis samt andre måter å organisere tilbudet på. Det er skolen som har ansvaret for opplæringen.

Samarbeidet med regionalt og lokalt arbeidsliv skal føre til at opplæringen blir så praksisnær som mulig. Elevene skal få erfaring med læreplanmålene fra vg3 sammen med den opplæringen som yrkeslivet definerer. Yrkesfaglig fordypning kan også gi elevene mulighet til å ta programfag og fellesfag fra vg3 påbygg til generell studiekompetanse.

Mer informasjon her: Yrkesfaglig fordypning - Udir

Emner

Yrkesfaglige situasjonsbeskrivelser

  • Som barne- og ungdomsarbeider jobber du med enkeltpersoner og grupper med ulike forutsetninger i livet.

  • Som barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du ulike aktiviteter på skolefritidsordningen (SFO).

  • Som barne- og ungdomsarbeider i skolen du være en god rollemodell sammen med elevene. Du skal forholde deg til planer, mål og struktur sammen med elever og lærere.

  • Som barne- og ungdomsarbeider på ungdomsskolen skal du være på jobb som en god rollemodell. Du skal være til støtte for elever og for lærere.

  • Som barne- og ungdomsarbeider på videregående skole skal du gi omsorg og trygghet til elevene, og du skal være et forbilde og veilede elevene.

Læringsressurser

Yrkesfaglige situasjonsbeskrivelser