Hopp til innhold

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Grupper og kommunikasjonChevronRight
  4. Kommunikasjon ChevronRight
  5. Den livsviktige berøringaChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Den livsviktige berøringa

Huden er det største sanseorganet vi har. Når noen tar på oss, får vi bekreftelse på at vi
eksisterer. Følesansen er den første sansen som utvikles i fødselsprosessen, og den siste som forlater oss når vi dør.

Berøring er en forutsetning for dannelsen av sosiale relasjoner. Positiv berøring betyr mye for vårt velbefinnende og for helsa vår. For nyfødte er den like viktig som mat og drikke! Fysisk berøring kan dessuten fungere som grenseoverskridende kommunikasjon overfor syke, psykisk og fysisk funksjonshemmede, personer med demens og de som er døende.

I filmen møter du en fotterapeut og en hjelpepleier på et spesialsykehjem for demente. Hvilken erfaring har de med berøring i arbeidet, og hvordan bruker de berøringsteknikker bevisst? Vi møter også en professor i psykologi som har forsket på emnet.

Læringsressurser

Kommunikasjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Ekstern læringsressurs