Hopp til innhold

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Grupper og kommunikasjonChevronRight
  4. Kommunikasjon ChevronRight
  5. Jeg-budskap og du-budskapChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Jeg-budskap og du-budskap

I hovedsak er jeg-budskap bedre enn du-budskap. Du-budskap skaper ofte avstand og en følelse av å bli verbalt angrepet, mens vi med et jeg-budskap oftere sier noe om våre egne behov og reaksjoner.

Personlig melding på et papir. Bilde.

Om et barn har tatt noe jeg har sagt det ikke skal ta, så kan jeg for eksempel si: «Jeg liker ikke at du ikke hører på meg. Jeg sa du ikke skulle ta den. Jeg er redd for at den skal gå i stykker, og jeg trenger den for å gjøre ferdig ...». Dette er et jeg-budskap, hvor jeg snakker om meg selv og min opplevelse i situasjonen, hva jeg selv har gjort og mine egne behov.

Negativ og dømmende

Et du-budskap kunne for eksempel være: «Du er helt umulig, du hører aldri på meg.» Kjennetegnet på et du-budskap er at vi sier noe negativt og dømmer den andre.

Dette innebærer også at vi må skille mellom barnet og visse ting barnet gjør. Om barnet for eksempel slår eller tar noe fra et annet barn, er et viktig at vi snakker om det barnet har gjort, ved for eksempel å si at det ikke er lov å slå, og at det gjør vondt.

Det vi bør unngå å gjøre, er å dømme barnet i seg selv, ved for eksempel å si at «nå var du slem», eller at det er slemt, umulig, vanskelig eller liknende. Denne type negative «du-budskap» om barnet bidrar til å svekke relasjonen mellom oss og barnet, og gjør det vanskeligere for oss å endre den negative atferden. Det kan også svekke barnets tro på seg selv og viljen barnet har til å samarbeide med oss.

Sitat

"Ingen er nødt til å være flink, men ingen kan slippe å være god." (Jean-Louis Guez de Balzac; ordtak.no)

Utfordringer til deg

  1. Forklar hva et jeg-budskap er.
  2. Forklar hva et du-budskap er.
  3. Gi eksempel der du bruker jeg-budskap og du-budskap når et barn har tatt en leke som tilhører et annet barn.
  4. Hvordan tolker du sitatet av Jean-Louis Guez de Balzac?

Læringsressurser

Kommunikasjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Ekstern læringsressurs