Hopp til innhold

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Grupper og kommunikasjonChevronRight
  4. Kommunikasjon ChevronRight
  5. Foreldrenes mobilbruk og små barnChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Foreldrenes mobilbruk og små barn

Foreldrenes mobilbruk kan påvirke barnets utvikling i ulike retninger. Barnehagens rolle i dette arbeidet kan være å veilede foreldrene. Mange barnehager har mobilfri sone i garderoben ved levering og henting av barnet.

Refleksjonsoppgaver til filmen

  1. Hvordan tror du små barn under 3 år kan bli påvirket av foreldrenes mobilbruk under et måltid?
  2. Gi eksempler på ulykker som kan skje med barnet når foreldre er opptatt med mobilen i stedet for å følge med på barnet.
  3. Hvorfor er samspillet mellom foreldre og barn så viktig?
  4. Hvordan kan du som fagarbeider veilede foresatte til barn i barnehagen om dette temaet?

Læringsressurser

Kommunikasjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Ekstern læringsressurs