1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Grupper og kommunikasjonChevronRight
 4. Fysisk aktivitet ChevronRight
 5. Ungdom og fysisk aktivitetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ungdom og fysisk aktivitet

I ungdomsårene begynner forskjellen på det fysiske aktivitetsnivået å bli stor. Mens noen ungdommer er svært aktive og driver med idrett, er andre forholdsvis passive. De mest aktive ungdommene er tre til fire ganger så aktive som de minst aktive.

Som barne- og ungdomsarbeider møter du ungdommer i skolen, i ungdomsklubben eller i et organisert fritidstilbud. I arbeidet med ungdommene skal du både legge til rette for at de som er glade i fysisk aktivitet, holder på denne gleden, og du skal prøve å finne aktiviteter som gjør at de mer passive får lyst til å røre seg mer.

Det ser ut til at barn og ungdom er mindre aktive i helgene enn på ukedagene, og gutter er generelt mer aktive enn jenter. Tall fra Oslo viser at halvparten av jentene på femten år er mindre aktive enn anbefalt.
Kilde: Sammen for fysisk aktivitet, Departementene

Idrett

En del barn som har drevet med idrett, faller fra i løpet av ungdomstiden. Dette har nok en rekke ulike forklaringer. Det er ikke et mål at ungdom skal fortsette med aktiviteter de ikke liker, men som barne- og ungdomsarbeider bør du alltid være interessert hvorfor ungdommene slutter. Dersom du kjenner årsaken, kan du også finne ut hva som kan endres for at ungdom skal fortsette med idretten. Idretten bør ha rom for alle, fra dem som ønsker å satse på et høyt nivå, til dem som trenger tilrettelegging for å kunne delta.

Hvordan stimulere til aktivitet?

Ungdom liker å røre seg, og de fleste liker også å leke, men de er kanskje ikke klar over det. Dersom områdene som de unge ferdes i, oppmuntrer til ulike aktiviteter, vil de fleste ungdommene røre seg mer. Under lister vi opp noen ideer til hva man kan gjøre for å få opp aktiviteten i denne gruppen:

 • Tilgjengelige baller fører ofte til at ungdom spiller fotball, håndball, kanonball eller andre ballspill.
 • En klatrevegg er spennende for mange.
 • En dansematte eller et dartspill skaper mer aktivitet når alternativet er å sitte stille.
 • En snøhaug og noen akebrett kan få selv store ungdommer til å glemme alt annet en stund.
 • Å oppfordre til dans i ungdomsklubben gjør at mange kommer seg opp av sofaen.
 • Gjør området tilgjengelig for alle. Tenk universell utforming.
 • Ha gymsalen åpen for bruk, også på fritiden.
 • Lag skateboardramper.
 • Lag ballbinger.
 • Lag sykkelbaner, downhill.
 • Lag basketbaner.
 • Volleyball og sandvolleyball er morsomme aktiviteter.
 • Stupetårn på badestranda er også populært.

Spenning

Ofte vil ungdommer som ellers ikke er så aktive, oppleve glede av aktiviteter som er nye og spennende. Finn ut hva som eksisterer av aktiviteter i nærmiljøet og presenter disse tilbudene for ungdommene. Kanskje finner de en aktivitet som de kan drive med.
Av og til kan man arrangere aktiviteter som er litt uvanlige og kombinere aktivitet med spenning. Et slikt eksempel ser du i filmen der ungdommer og voksne har akekonkurranse.

Utfordringer til deg

Oppgaver til "Ungdom og fysisk aktivitet"
 1. Hva tror du er grunnen til at en del unge slutter med idrett?
 2. Har du noen forslag til hvordan du som barne- og ungdomsarbeider kan få ungdom mer aktive?
 3. Hvilke aktiviteter for ungdom finnes i nærmiljøet ditt?
 4. En del ungdommer opplever at skolen tar mye av tiden, og at det kan være vanskelig å finne tid til å trene. Bruk tegningen til å diskutere hvordan man kan finne tid til fysisk aktivitet i en travel hverdag.

Oppgaver til lydfilen «Ungdom og idrett»
 1. Hva er sammenhengen mellom idrettsaktivitetene du er med på som ung, og de fysiske aktivitetene du driver med som voksen?
 2. Hvorfor bør unge drive med idrett?
 3. Hvordan kan friluftsliv i barne- og ungdomsårene være en god investering?
 4. Ungdommene her forteller at de tror at aktiviteten går ned når de blir eldre. Hva kan grunnen være til at de tror det, og hva kan man eventuelt gjøre med det?
 5. Hva er forskjellen på aktivitetsnivået til gutter og jenter som tenåringer og som 23-åringer?
 6. Hvilke aldersgrupper bør man være særlig oppmerksom på?
 7. Har det mye å si hvilken type aktivitet du driver med?

Oppgaver til filmen «Innsats på rattkjelke»
 1. Her ser du ungdom og voksne som deltar i fysisk aktivitet sammen. Hva tror du om dette?
 2. Her er det fysisk aktivitet i en konkurransesituasjon. Hva tenker du om det?
 3. Kan en slik aktivitet motivere ungdommer som ellers ikke er aktive i idrett og fysisk aktivitet, til å bli med?
 4. Her ser du at noen blir lettere skadet. Hva tenker du om det?
 5. Har du andre eksempler på aktiviteter der voksne og ungdommer kan være sammen?
 6. Diskuter hvor viktig glede og motivasjoner ved fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet i fritidsklubbene

I fritidsklubbene er det sosiale samværet i sentrum. Fysiske aktiviteter er derfor knyttet til det å koble av og ha det fint sammen med andre i fritiden.
Aktiviteter som de unge er med på i fritidsklubbene, og som kombinerer fysiske aktiviteter og sosialt samvær, er for eksempel

 • dans
 • diskotek
 • aerobic
 • kampsport
 • kroppsbygging
 • bordtennis
 • biljard
 • bowling
 • klatring
 • rullebrettkjøring
 • sykling i sykkelløyper
 • minigolf

Hvorfor er disse aktivitetene fine å kombinere med sosialt samvær på fritiden? Bruk gjerne tabellen under. Sett inn de ulike aktivitetene og begrunn hver enkelt aktivitet. Er det noen forskjeller på svarene du gir?

AKTIVITET HVORFOR ER DETTE EN GOD KOMBINASJON AV FYSISK AKTIVITET OG SOSIAL AVKOBLING?Noen danske fritidsklubber eier dyr eller gir ungdommene ansvar for dyr i samarbeid med for eksempel gårdbrukere eller hestesentre.
Tror du dette kan være noe å tenke på også for norske fritidsklubber?

Kilde: Kjell Arne Standal


Fysisk aktivitet i 12-15-årsalderen

Her kan du øve deg på å beskrive hvordan du vil aktivisere barn på et bestemt alderstrinn og utviklingsområde. Husk at du også skal fremme glede og lyst til å delta i fysiske aktiviteter. Du må gjerne slå sammen flere av ferdighetene i en og samme aktivitet.

UTFORDRINGER
DINE FORSLAG TIL FYSISKE AKTIVITETER
koordinasjon og kontroll av bevegelser kan bli dårligere
barnet vokser raskt, og nervesystemet «rekker» ikke å utvikle seg i takt med kroppens vekst
den motoriske usikkerheten avtar etter puberteten
viktig at de unge utvikler et positivt forhold til sin egen kropp

Kilde: Kjell Arne Standal


Fysisk aktivitet i 15-18-årsalderen

Her kan du øve deg på å beskrive hvordan du vil aktivisere barn på et bestemt alders- og utviklingsområde. Husk at du også skal fremme glede og lyst til å delta i fysiske aktiviteter. Du må gjerne slå sammen flere av ferdighetene i en og samme aktivitet.

DET TENÅRINGEN MESTRER DINE FORSLAG TIL FYSISKE AKTIVITETER
den fysiske utfoldelsen er ofte rettet mot spesielle aktivitetsformer som dans, friluftsliv, idrett eller «gateaktivitet»
utholdenhetstrening, som jogging, kan økes for de spesielt motiverte
vær oppmerksom på overdreven slanking

Kilde: Kjell Arne Standal

Læringsressurser

Fysisk aktivitet