Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Grupper og kommunikasjonChevronRight
 4. Fysisk aktivitet ChevronRight
 5. Om fysisk aktivitetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Om fysisk aktivitet

Foreldrene har hovedansvaret for at barn og unge er i fysisk aktivitet. Barnehage og skole har ansvar for å samarbeide med foreldrene og legge til rette for fysisk aktivitet mens barna er der. Både inne- og utemiljøet bør tas i bruk for å skape et variert tilbud, uavhengig av vær og årstid. Tilbudene bør være tilgjengelig for alle.

Jente hopper paradis. Foto.

Definisjonen på fysisk aktivitet

Folkehelseinstituttet definerer fysisk aktivitet som enhver aktivitet der du bruker musklene dine.

Mosjon

Mosjon er aktiviteter og kroppsbevegelser som skal styrke helsa. «Å mosjonere» eller «å trimme» innebærer en form for lettere trening. Mosjon er veldig bra både for å forebygge og behandle en lang rekke sykdommer.

Trening

Trening er fysisk aktivitet som er planlagt, og som gjentas regelmessig for å bedre eller vedlikeholde den fysiske formen. Man kan trene både kondisjon, styrke, hurtighet, balanse og bevegelighet.

Anbefalinger

"Barn og unge skal være fysisk aktive i minst en time per dag. En WHO-studie i flere land viser at barn og ungdom i alderen 11–16 år sitter stille og ser på TV, PC eller gjør lekser i gjennomsnitt 40 timer per uke utenom skoletid."
(Torsheim mfl. 2004)

Gutt balanserer i tau på lekeplass. foto.

Helsegevinster ved fysisk aktivitet

 • styrker hjerte og lunger
 • senker blodtrykket
 • reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer
 • reduserer risikoen for diabetes type 2
 • reduserer risikoen for fedme
 • forebygger enkelte kreftsykdommer
 • styrker oppbygging av beinmasse hos barn og unge
 • reduserer risikoen for brudd
 • gir bedre muskelstyrke, balanse og motorikk, som bl.a. forebygger ryggplager og motvirker fall i eldre år
 • stimulerer tarmfunksjonen
 • bedrer den psykiske helsen, bl.a. ved å gi bedre søvn, mer overskudd, bedre evne til å mestre stress, motvirke aldring og depresjon

(Folkehelseinstituttet, september 2008)


Trivsel og god helse

I "Handlingsplan for fysisk aktivitet 2009" sier Helse- og omsorgsdepartementet, at fysisk aktivitet er en kilde til trivsel og god helse.

Fysisk aktivitet er viktig for barns vekst og motoriske utvikling, og lek med andre barn har også betydning for barns sosiale og emosjonelle utvikling. For å oppnå økt fysisk aktivitet i befolkningen er det nødvendig å gjøre følgende tiltak:

 • å tilrettelegge de fysiske omgivelsene med vekt på tilgjengelighet for alle,
 • å bidra til lokale lavterskeltilbud og gode muligheter for fysisk aktivitet på fritiden, og på viktige arenaer som barnehage, skole og arbeidsplass,
 • å motivere befolkningen til en aktiv livsstil.

Tilrettelegge for fysisk aktivitet

Voksne bør legge til rette for at barn og unge skal få utfolde seg i fysisk aktivitet. Det kan vi gjøre på mange ulike måter. Her finner du noen eksempler på hvordan man kan tilrettelegge for aktivitet:

 • Lage gode møteplasser som er tilrettelagt for fysisk aktivitet. De må være lett tilgjengelige og innby til aktivitet. Eksempler på slike møteplasser er sykkelparker, skateboardramper i parker, ballbinger og turstier.
 • Innarbeide fysisk aktivitet i planer på alle nivå fra barnehage til videregående skole. Eksempel på dette er: aktiviteter ute og i gymsal, turer i skog og mark, aktiviteter på ski og skøyter.
 • Ha utetimer i skolen der man leker paradis og regelleker, spiller basse, volleyball og kanonball, er i skogen og ser på trær og blomster osv.
 • Bruke uteområder på skole og i barnehage som stimulerer til aktivitet og lek for alle: klatretre, klatrestativ, paradis, åpne områder, sykkelbane osv.
 • Sørge for et variert tilbud: både svømming, klatring, ballspill, dans osv.
 • Ansette personale som har god kunnskap om og er flinke til å legge til rette for og motivere til fysisk aktivitet.
 • Sørge for at personalet er gode rollemodeller som deltar i lek og aktivitet.
 • Bidra til at barna synes aktivitet er moro og at de opplever mestring.
 • Stimulere til at elever går eller sykler til skolen.
 • Satse på universell utforming.

Utfordringer til deg

 1. Hvem har ansvaret for at barn og unge får nok fysisk aktivitet?
 2. Hvor mye fysisk aktivitet anbefales for barn og unge?
 3. Hva menes med aktiviteter i omgivelser som er tilgjengelig for alle?
 4. Les brosjyren «Skapt for bevegelse». Diskuter innholdet.
 5. Klikk på lenken «Sammen for fysisk aktivitet – Kortversjon». På side 9 ser du en figur som viser alle de fysiske fordelene som fysisk aktivitet gir. Tegn av figuren.
 6. Bruk bildet av Usain Bolt og skriv en tekst om fysisk aktivitet og glede.
 7. Diskuter punktene under «Å tilrettelegge for fysisk aktivitet». Hva betyr punktene, hvordan gjøres dette i praksis, og har du andre forslag til hvordan en kan tilrettelegge for fysisk aktivitet?
 8. Fordypning: Les fordypningsteksten om fysisk aktivitet.

Læringsressurser

Fysisk aktivitet