Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Grupper og kommunikasjonChevronRight
 4. Hygiene ChevronRight
 5. Rutiner for rengjøring ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Rutiner for rengjøring

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler: § 13: De deler av virksomhetens innendørs arealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig i innendørs arealer.

Mopp, bøtte og klut. Foto.

Uteområdet og tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres etter behov.

Rutinene varierer

Hvilke rutiner som gjelder, og hvem som har hovedansvar for rengjøring, varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass. Dersom du selv ikke har hovedansvar for rengjøringen, bør du likevel sette deg godt inn i de rutiner som finnes på arbeidsplassen. Dersom arbeidsplassen har en egen renholder, er denne en viktig samarbeidspartner for deg som barne- og ungdomsarbeider.

Selv om arbeidsplassen har egen renholder, vil du få et medansvar for renhold da en del renhold ikke kan vente til ettermiddagen.

Hensikten med renhold er å redusere forekomsten av støvpartikler, allergener og smittestoffer. Renhold har også til formål å skape trivsel og velvære generelt.

Støv kan i seg selv være skadelig, samtidig som støvet transporterer med seg kjemiske forbindelser som kan ha negativ innvirkning på helsen. Renholdet har stor betydning for barn ettersom de er mer sårbare for forurensninger enn voksne. Barn oppholder seg nærmere gulvet enn voksne og vil derfor få i seg støvpartikler og forbindelser som vanligvis ikke er i innåndingssonen hos voksne. Barns aktivitet er stor noe som fører til oppvirvling av støv, samt økt forbruk av luft noe som igjen øker eksponeringen av støv.

Kilde: Helsetilsynet 2009
Fra: Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Renhold deles i disse tre hovedområdene:

 • Daglig/periodisk renhold
  • Det skal finnes en plan som beskriver hva som skal vaskes, hvor ofte og av hvem. Renhold av leker skal inngå i planen.
  • Rom som er i daglig bruk, rengjøres daglig.
  • Rom som ikke brukes daglig, kan rengjøres en gang i uken.
  • Støvtørking bør foretas regelmessig.
 • Hovedrengjøring
  • Det skal foretas en hovedrengjøring minst en gang i året.
  • Gardiner og tekstiler bør vaskes minst to ganger i året.
 • Renhold av ventilasjonsanlegg og andre tekniske installasjoner
  • Slikt renhold skal inn i planen for renhold.
  • Dette er ofte tjenester man kjøper utenfra.

Vi anbefaler at du leser side 49-53 i veileder til Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Her vil du finne utfyllende stoff om alle punktene over.

Renhold av uteområder omfatter følgende gjøremål:

 • Uteområdene ryddes for søppel.
 • Harde flater som asfalt, brosten o.l. spyles ved behov.
 • Det skiftes sand i sandkasser ved behov.

Utfordringer til deg

 1. Hva sier forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. om renhold?
 2. Hvorfor er renhold så viktig?
 3. Hvilke tre hovedområder deles renhold inn i?
 4. Hvordan bør rengjøringsmidler oppbevares?
 5. Be om å få rengjøringsplaner fra barnehager og skoler i nærområdet. Sammenlign dem, og vurder dem ut fra din kunnskap om hygiene.
 6. Lag en oversikt over hvilke rutiner man bør ha for rengjøring av kjøleskap og andre skap der mat oppbevares.
 7. Lag en plan for renhold i en barnehage, skole eller ungdomsklubb.
 8. Be om å få være med en renholder på jobb en dag, og skriv logg fra arbeidet.
 9. Hvordan kan man få barn delaktige i renholdet?
 10. Hvilke tanker gjør du deg om barne og rengjøringsmidler?

Læringsressurser

Hygiene