Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Grupper og kommunikasjonChevronRight
 4. Hygiene ChevronRight
 5. Smittsomme sykdommerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Smittsomme sykdommer

Sykdommer smitter på ulike måter, og man må prøve å hindre at et sykt barn smitter de andre. Folkehelseinstituttet mener at strenge regler for å holde syke barn borte fra barnehagen har begrenset effekt på smittespredningen. Syke barn bør likevel holdes hjemme i perioder

.

Kosebamser med termometer, lommetørkle og varmeflaske. foto.

Det er foreldrene som har ansvaret for å vurdere om barnet er friskt nok til å komme i barnehage og skole. Det er naturlig å vurdere

 • barnets allmenntilstand
 • om barnet er feberfritt
 • om barnet kan delta i daglige aktiviteter
 • sannsynligheten for at andre kan smittes

Samtidig skal voksne vurdere hvor barnet har det best. Ofte er ro og hvile nødvendig for å bli frisk. Noen ganger kan det være vanskelig for foreldre eller foresatte å være hjemme, og da er det viktig at man kommuniserer godt med barnehagen.

Når en smittsom sykdom viser seg i barnehagen eller på skolen, finnes det noen generelle råd man bør følge for å begrense smittespredningen:

 • god håndhygiene hos barn og ansatte
 • god kjøkkenhygiene
 • at syke barn holdes hjemme så lenge som anbefalt fra folkehelseinstituttet
 • ekstra rengjøring i barnehagen
 • desinfisering av stellebord
 • ekstra vask av toaletter og vasker
 • bruk av hansker ved bleieskift og innpakking av bleier og skittent tøy

En del av de smittsomme sykdommene kan forebygges ved hjelp av vaksiner. Det er foreldrene som avgjør om barna skal vaksineres eller ikke. Som barne- og ungdomsarbeider er det greit å kjenne til de vaksinene som gis. Både barn og voksne vaksineres for å forebygge sykdom.

Utfordringer til deg

 1. Hvem har hovedansvaret for å vurdere om barnet er friskt nok til å komme i barnehagen eller på skolen?
 2. Hva bør vurderes før barnet sendes i barnehagen?
 3. Hva er vaksiner?
 4. Sjekk hva du selv er vaksinert mot.
 5. Ta for deg oversiktene du finner under «fagrelatert stoff». Hvordan vil du bruke det fagstoffet du finner her?
 6. De aller fleste vaksiner er frivillige så lenge helsemyndighetene ikke finner det nødvendig å pålegge vaksinasjon på grunn av epidemier.
  Noen foreldre er usikre på om de skal vaksinere barna sine, mens andre ikke stiller spørsmålstegn ved behovet for vaksiner i det hele tatt.
  Prøv å finne ut hva som kan tale for å vaksinere barn, og hva som kan være motforestillinger til vaksinering av alle barn. Snakk gjerne med en helsesøster du kjenner til, eller let på nettet. (Kilde oppgave 6: Kjell Arne Standal)

Læringsressurser

Hygiene